Home » Therapy » Supportgroep (C) PTSS » Onderwerpen groep

"Hieronder staan een aantal thema's die je wellicht kan gebruiken als gespreksonderwerp voor je supportgroep. Het is geschreven door twee ervaringsdeskundigen en met ervaring in supportgroepen."

 

Thema

Korte inhoud

Therapie
PDF – 416.1 KB 153 downloads

Door de toenemende aandacht voor (complexe)PTSS zijn er ook “therapeuten” die EMDR aanbieden, maar weinig of geen scholing hebben of überhaupt niet de titel psycholoog of therapeut hebben – welke betreffende therapeut, tot nu toe iedereen kan dragen, ontstaat er het gevaar van emotionele herhaling of schade door ondeskundigheid door lekentherapeuten die EMDR aanbieden. Met andere woorden vraag er naar of iemand een B.I.G. registratie heeft. Iemand die daar geen antwoord op wil geven, is het waarschijnlijk niet......

Triggers
PDF – 1.0 MB 166 downloads

PTSS gaat niet over wat verkeerd is aan jou. Het gaat over wat er gebeurt. Wat is een trigger eigenlijk? Hoe kan het dat je door iets getriggerd wordt? Wat betekent dat precies? Welk mechanisme zit daar achter? En hoe raak je ervan af? De vertaling van het Engelse to trigger is: doen afgaan, in beweging brengen, ontketenen. Wij verstaan onder triggeren meestal uitlokken. Iets, een gebeurtenis, raakt je zodanig – triggert je, dat je erdoor verandert, in een andere gevoelstoestand terechtkomt. Het ene moment ben je nog je eigen opgewekte zelf, een tel later voel je je slecht – verdrietig of misselijk bijvoorbeeld.........

Angst conditonering
PDF – 645.5 KB 136 downloads

Allereerst wat psychologie over hoe angst ontstaat in de hersenen en welke angststoornissen er zijn. Ik zal het bewust simpel houden met een aantal voorbeelden. Daarna maak ik duidelijk hoe je kan oefenen met leren omgaan van je angst en hoe je zal merken na verloop van tijd dat het minder wordt, zodat je niet meer gaat vermijden en minder gehinderd wordt. Angst ontstaat als we in een situatie met bepaalde kenmerken een zeer onplezierige ervaring hebben, zoals hartkloppingen en allerlei angstige gedachten, zoals ik “ik krijg een hartaanval, mensen vinden me gek, iedereen kan zien dat ik onzeker ben” .......

Emoties & gevoelens
PDF – 884.9 KB 258 downloads

Getraumatiseerde mensen hebben bijna altijd moeite met het herkennen van hun gevoelens. Dit komt ten eerste omdat ze vaak zijn opgegroeid met mensen die dingen zeiden als: ‘Voel dat nou maar niet’ of ‘Grote jongens/meisjes huilen niet’ of ‘Je moet je altijd beheersen’ of ‘Wat maakt het uit dat je verdrietig bent’ of ‘Stel je niet zo aan’ en ‘Je hebt er geen recht op je zus of zo te voelen’. Je wordt geboren met de biologische aanleg voor emoties, maar je kunt alleen leren ze te ervaren als je omgeving ze erkent en je leert ze een naam te geven........

Verdoofd voelen
PDF – 8.8 KB 113 downloads

Velen zullen dat wellicht beamen, hoe men vaak niet bewust is van zijn/ haar gevoelens. Daarom wil ik adviseren om op bepaalde momenten op de dag kernachtig een aantal dingen op te schrijven. Het komt er op neer dat je kernachtig omschrijft hoe je je voelt en dan met name een aantal basisgevoelens, zoals bang, boos,blij, verdrietig.

Hechting
PDF – 882.4 KB 188 downloads

Deze dynamiek is een symptoom van een onderliggende wond, die mensen vaak vroeg in hun leven hebben opgelopen en die is ontstaan door een ernstige bedreiging voor het overleven. Als mensen verstrikt zitten in deze dynamiek is het 'symptoom' niet zomaar te veranderen met wilskracht, omdat de onderliggende wond hen steeds in het oude overlevingspatroon dreigt terug te trekken. Verlating kan fysiek en/of emotioneel zijn en beiden zijn van directe invloed op het overleven. Ouders met hun eigen trauma’s en onopgeloste problemen, kunnen niet de zorg bieden die een kind nodig heeft.......

Dissiociatie
PDF – 406.8 KB 151 downloads

Traumatische herinneringen kan maken dat je tijdens een gesprek of alleen ineens in gedachten bij een gebeurtenis bent, zonder je er direct van bewust te zijn. Aangezien velen de pijnlijke gevoelens mijden of niet durven te voelen en dus te uiten, kan maken dat je gebeurtenissen in slechts beelden ziet. Het lijkt verspeend van gevoelens. Soms kan het ineens gebeuren. Deze indringende beelden die zomaar ineens opkomen kan verontrustend zijn. Hoe merk je het aan iemand. Wel een clue kan zijn dat iemand tijdens een gesprek, ineens stil valt, kwijt is wat hij/ zij wil zeggen........

Zelfbeeld
PDF – 821.3 KB 149 downloads

Je zelfbeeld zegt iets over de manier waarop je naar jezelf kijkt. Het laat zien hoe je met jezelf omgaat. Je zelfbeeld heeft overal invloed op. Je zelfbeeld is de basis waaruit je reageert en handelt. Je zelfbeeld hangt nauw samen, met wat je hebt meegemaakt, je ervaringen en de opbouw van je zelfvertrouwen. Als je een positief zelfbeeld hebt zal je de wereld met vertrouwen en zelfbewustheid tegemoet treden. Je weet wie je bent en vertrouwt op je eigen keuzes. Als je een kwetsbaar, fragiel zelfbeeld hebt, kan je snel van slag raken, je de mindere voelen of misschien bang zijn om fouten te maken.......

Schaamte
PDF – 897.0 KB 172 downloads

Trauma vernietigt twee keer: de tweede keer door stilte. Leer jezelf uitspreken zonder jezelf verantwoordelijk te voelen voor wat je overkwam. Doorbreek het zwijgen.
Positieve schaamte kan helpen ogen die dicht waren, open te maken om iets op gang te brengen: kritisch zelfonderzoek, de wil om het verkeerde te vermijden, een nieuwe koers varen. Er voor zorgen dat we ons bewust van ons eigen gedrag zijn en spijt en verbinding maken. Negatieve schaamte zorgt ervoor dat we onszelf afwijzen of zelfs haten. Het kan ervoor zorgen dat we onszelf de schuld van dingen geven die niet onze schuld zijn......

Troost
PDF – 266.8 KB 146 downloads

Als je misbruikt en mishandeld bent kun je met verdriet en boosheid zitten. Denken aan het misbruik is onplezierig, voelt soms net zo machteloos als toen. Toen was er geen begrip, je voelde je wellicht medeplichtig en schuldig. Deze gedachten maken soms dat je niet van je wezen kan houden. Je verliest contact met het wezen van jezelf die verleerd is bij verdriet en teleurstelling een troostende en opbeurende houding te hebben naar jezelf. Vaak gaat misbruik en of mishandeling ook met een sfeer van liefdeloosheid en onverschilligheid naar je behoeften samen.......

Lichamelijke klachten1
PDF – 1.1 MB 222 downloads

Bij PTSS reageert het lichaam ook: jarenlange onderdrukking van emoties, angst en vermijding, kunnen er voor zorgen dat het lichaam overbelast raakt. Dit is vaak al gebeurd voor de daadwerkelijke diagnose gesteld wordt. Zo wordt chronische stress onder andere door de overproductie van cortisol in verband gebracht met diabetes 2, overgewicht, spijsverteringsklachten, hart- en vaatziekten en zelfs kanker. Daarnaast kan de stress ervoor zorgen dat je uiteindelijk te weinig cortisol aanmaakt met als gevolg dat je afweersysteem overactief wordt en als het ware van een mug een olifant maakt. Het ziet dan het eigen lichaamsweefsel als bedreiging wat allergieën kan veroorzaken, maar ook auto-immuunaandoeningen........

Lichamelijke klachten2
PDF – 808.3 KB 142 downloads

Miranda Olff, hoofd van het Center for Psychological Trauma van het AMC en gespecialiseerd in onderzoek naar de psychobiologische aspecten van traumatische stress zegt het volgende: de zogenaamde onverklaarde klachten na een traumatische ervaring zijn niet alleen vaak goed te verklaren, maar ook goed te begrijpen, aldus Olff. Veel traumatische gebeurtenissen hebben direct fysieke gevolgen. Maar mensen met fysieke trauma’s ontwikkelen soms jarenlange lichamelijke klachten waarbij de samenhang met het fysieke trauma niet duidelijk is.......

Assertiviteit
PDF – 614.8 KB 130 downloads

Assertief zijn houdt in dat je rekening houdt met je gevoelens en behoeften. Het betekend ook dat je zegt wat je graag wil en ook van je partner, je vrienden en anderen. Stel je partner doet iets wat je niet prettig vindt. Je kan dan boos worden, maar misschien is het handiger om te zeggen “ik vind het niet leuk hoe je doet, ik zou graag willen….” Van mannelijke slachtoffers wordt minder gauw gedacht dat ze weer slachtoffer zijn van iemand of een situatie. Toch is het belangrijk om door de stereotype gedachten vorming dat mannen wel voor zich op kunnen komen heen te prikken en bedacht te zijn op dat zij door hun ervaringen van mishandeling en of misbruik geneigd zijn zich dingen tegen hun zin te laten aanleunen.

Meditatie
PDF – 586.0 KB 125 downloads

Als je lijdt onder een vorm van PTSS, dan kan het stresshormoon-systeem op gevaar staan. Hiermee bedoel ik dat je stresshormoon huishouding niet genormaliseerd is. In feite is biologisch gezien PTSS een stress stoornis. Langdurige stress kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals migraine, fibromyalgie, hoge bloeddruk, slaapproblemen en noem maar op. Zelf heb ik gemerkt en pas al jaren een vorm van Mindfullness op mezelf toe, dat mijn eczeem en zelfs mijn artroseklachten zijn verminderd of verdwenen. Velen met (complexe) PTSS voelen zich onveilig en daarom is een veilige plek, waar dan ook van belang om te kunnen ontspannen...........

Familie
PDF – 417.8 KB 150 downloads

Vooral zij die door gezinsleden zijn misbruikt, voelen zich belast en veelal eenzaam met hun herinneringen en gevoelens en willen vaak niet in de weg staan als hun partner een andere relatie me hun heeft. Een broer of zus wil er vaak misschien niet over hebben of je aanhoren, hebben hun eigen conclusies getrokken, willen het achter zich laten. Je hoopt op erkenning en steun, waarin familie vaak soms afwijzend op reageert. Vooral de feestdagen kunnen deze gevoelens van eenzaamheid weer oproepen. Soms kunnen deze ervaringen er toe leiden tot er afstand ontstaat tussen je zus(sen) of broers of andere familieleden...........

Thema verslaving
PDF – 738.7 KB 123 downloads

Verslaving en trauma gaan vaak samen. Het komt vaak voor dat een verslaving is gekoppeld aan trauma-gerelateerde angst. Uit de Current Psychiatry Reports Journal blijkt dat mensen die een behandeling zoeken voor een verslaving in meer dan 50% van de gevallen passen binnen de criteria voor diagnose voor Post-traumatische stress-stoornis (PTSS). De relatie tussen verslaving en trauma zijn ontegenzeggelijk. Wanneer al bestaande copingmechanismen de angst, pijn en paniek niet kunnen kalmeren, kiezen veel mensen voor drugs of alcohol om de leegte te vullen.......

Psychosen
PDF – 202.0 KB 93 downloads

Binnen de klinische psychologie wordt er veelal onderscheid gemaakt tussen psychologische problemen met een psychologische oorzaak zoals bij PTSS vaak meerdere psychotrauma en de meer biologisch geachte problemen of ziektebeelden met een biologische oorzaak. Maar op de keper beschouwd zijn alle stoornissen gelegen in de hersenen en het functioneren daarvan en dus biologisch of wel neurologisch van oorzaak in die zin.......