Home » Therapy » Regio-activiteit » Activiteit

Symposium ter ere van het 25-jarig jubileum van Caleidoscoop!

Dit jaar bestaat Caleidoscoop 25 jaar en dat vieren wij op zaterdag 29 juni 2019. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd! Het symposium vindt plaats in het Koetshuis, Spoorstraat 34 te Nijkerk.

Deze dag heeft als thema de emotionele aspecten van trauma. Naast de vaak onverdraagbare traumatische herinneringen zelf lijken de emotionele aspecten van het trauma vaak nog meer pijn te doen, zoals eenzaamheid en hechtingsproblemen. Langdurig kinderlijke traumatisering gaat altijd gepaard met emotionele verwaarlozing en/of emotionele mishandeling.

Op deze dag zijn er interessante lezingen, een informatieve film en informatie stands. Voor lotgenoten is er een aparte, rustige ruimte om even te kunnen ontsnappen aan de drukte.

Caleidoscoop is een vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis. De aandoening kan ontstaan door vroegkinderlijke chronische traumatisering. Een ervaring in de kindertijd kan zo bedreigend zijn dat het kind niet in staat is de ervaring te integreren in zijn/haar zelfbeeld en levensverhaal. De ervaring komt los te staan van de persoon (is gedissocieerd). Dit gebeurt vooral als er onvoldoende emotionele steun is. Chronische dissociatie tussen delen van de persoonlijkheid kan door vroegkinderlijke traumatisering een permanente ‘overlevingsstrategie’ worden. De problemen bij een dissociatieve stoornis zijn divers. Caleidoscoop zet zich in voor lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening.

8 #metoo vrouwen gezocht

Samen een aantal uren doorbrengen met elkaar voor steun en het zoeken naar oplossingen.

Reageren: eva@borderz.nl