Home » Therapy » Preventie

"Het is om kotsmisselijk van te worden, maar ook hoe met de tijd in bijna alle gevallen een dader en meerdere honderden slachtoffers maken, heel jong. Maar ook hoe de GGZ deze waarheid niet wil inzien, de details vaak niet wil geloven, zo lijkt het wel diagnostisch en qua kennis en hoe weinig we weten van hoe deze kinderen zich later ontwikkelen en met welke klachten.

Nog steeds wordt een groep met DIS afgedaan als fantasten of schizofreen ipv gezien als extreem mishandeld en vaak met levensbedreigende ervaringen die we liever betwijfelen. Het is een feit dat in veel veel opleidingen kindermishandeling en gevolgen geen leerstof is.

 Hoeveel zedenzaken zijn daar nog voor nodig om dat te veranderen. Hoeveel verhalen van slachtoffers moeten naar buiten komen, aleer in behandelkamers er een warm en begripsvol onthaal is van adequate hulp en kennis. Wanneer stopt dat eens, wanneer noemen we het zoals het is DIS, DSNAO, CPTSD ipv borderline & schizo. Waar zijn die deskundigen? Waar is dat kenniscentrum, waar zijn die behandelingen. Wij hebben genoeg geleden"

Plegers (man/vrouw): "Ze kunnen zo goed liegen..."

 

 

"Het is onzin dat ons verstand altijd de baas is over onze gevoelens"

Therapeute: Nelleke Nicolai

'Hulp aan misbruikte kinderen schiet ernstig tekort', concludeert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

De overheid schiet ernstig tekort bij de hulp aan misbruikte kinderen. Dat concludeert Herman Bolhaar. Hij is Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Volgens hem heeft de overheid veel te weinig zicht op het probleem.

Het is onduidelijk wat de exacte omvang van kindermisbruik in Nederland is. De meest recente cijfers komen uit 2016. In dat jaar werden bijna 21.000 kinderen slachtoffer van seksueel geweld. Maar uit de slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen blijkt dat de registratie zeer te wensen over laat.

Bron: Eenvandaag

Per jaar overlijden er ongeveer 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.

Kinderombudsman

Kinderen hebben recht op bescherming tegen kindermishandeling, zo staat in het VN-Kinderrechtenverdrag(IVRK). Toch komt kindermishandeling in Nederland nog steeds op grote schaal voor. Naar schatting van professionals worden jaarlijks ruim 118.000 kinderen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing, misbruik of getuige van geweld tussen partners (gemiddeld 34 per1000).

Rapport Kindermishandeling
PDF – 220.8 KB 31 downloads

"Je voelt je geen mens meer, hoe ziek, pervers en wellustig, bedacht daders zijn, je hart breekt als je aan de vele schrijnende slachtoffers denkt, zeer schrijnende gevallen met soms - pogingen tot - moord om te verhullen en te dreigen, die we laten stikken...."

"Niet meer wegkijken of toedekken"

       Het heeft bij mij even geduurd al eer ik een pagina over preventie wilde hebben. Ik maak me zorgen over hoe gaat bij het vaststellen van kindermishandeling en of misbruik. Vooral nu door het feit dat het aan de gemeente wordt overgelaten en dat er veel professionals en instellingen gaan die wellicht op papier samenwerken en toch ergens verdwijnt het kind tussen de papieren werkelijkheid. Diverse onderzoeken melden dat misbruik nooit alleen staat als een eenmalige gebeurtenis met slechts een kind. Goede preventie en dus ingrijpen kan erger voorkomen, maar dan moet het zo zijn dat we de onterechte gevallen zo klein mogelijk houden en dat we ook gevallen niet missen.

 

       Hoe de regering het nu aanpakt met een kort vragenlist - of check lijstje lijkt niet te werken. Op deze pagina heb ik een lijst gemaakt van de signalen. Deels gebaseerd op info van internet, die ik vergeleek met eigen ervaringen. Misschien moet Jeugdzorg ook eens nadenken om ervaringsdeskundigen, dus ex-slachtoffers in te zetten, om zo de antennes voor echte gevallen gevoeliger te maken en dus sneller te kunnen opmerken en dus zo beter inzichtelijk hebben waarom. Deze lijst kan beter en aangevuld. Misschien dat er een goede database kan worden opgesteld, met anonieme casussen, waaruit de nodige signalen beter aan de praktijk kan worden getoetst. Deze database van signalen kan dan ook buiten onze grenzen worden ingezet en dus ook verder ontwikkeld. De recherche of zedenpolitie moet bij meldingen of aangiftes altijd een oproep plaatsen en onderzoeken of er meerdere slachtoffers zijn en dat geldt ook voor misbruik binnen het gezin.

 

       Immers deze kinderen kennen weer andere en ook de plegers, je weet nooit hoever hun web gaat en hoe diep. Ook misbruik door of in instellingen moet men suicides onderzoeken en nagaan welke medewerkers achteraf al jaren op de hoogte waren. Vaak spelen belangen van anderen en interne medewerkers mee en in gesloten of besloten groepen, moet men doorvragen. Men moet meldingen of klachten bij anderen van misbruik die niet gerapporteerd is onderzoeken en nagaan. Openheid en laagdrempeligheid bij zulke zaken betreffende meldingen moet voorop staan. Maar helaas stuit ook vaak zedenpolitie op een cultuur van zwijgen en niet melden. Gedragsdeskundigen en goede traumadeskundigen kunnen klachten van deelnemers of leden in een groep bekijken en bepalen of er sprake is van misbruik en hoe dat naar buiten toe verantwoord wordt. Met andere woorden wat wordt er wel of niet toegedekt.

RTL- Nieuws: Undercover op dark web: "Men geeft aan zelfs baby's.."

Op het dark web, het verborgen deel van internet, blijken mannen in besloten netwerken veelvuldig beelden te delen waarop specifiek Nederlandse kinderen worden misbruikt. Elke week komt daar nieuw materiaal bij, ook van kinderen die nog actief worden misbruikt.

 

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, dat enkele maanden undercover ging in de verborgen netwerken waar kindermisbruikers samenkomen en beelden delen. Onze undercoveractie geeft een ontluisterend beeld van een wereld die voor de meeste mensen verborgen blijft.

"Misbruik baby's: Pervers, ziek, pikken we dit nog langer..."

"Zo was het niet voor mij.........."

Trouw: Kindermishandeling gaat gemiddeld 7,5 jaar door

 

4 februari 2019 – Het merendeel van meldingen over huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te laat beoordeeld, schrijft Trouw zaterdag. Dat komt doordat de verantwoordelijke organisaties een nieuwe werkwijze en meldcode hebben. Gezinnen weten daardoor lang niet waar ze aan toe zijn, zo bericht NU.nl

Trouw vroeg de cijfers op bij het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, waar elk jaar tienduizenden meldingen binnenkomen. De organisatie opereert niet landelijk, maar de naam wordt gevoerd door 26 verschillende organisaties verspreid door het land.

 

Gezamenlijk hebben de organisaties afgesproken dat 90 procent van de meldingen binnen vijf dagen beoordeeld moet worden op hun ernst. Daarna wordt er onderzoek gedaan.

Het is de bedoeling dat 80 procent van de onderzoeken binnen tien weken is afgerond. Na zo’n onderzoek kan de organisatie naar bijvoorbeeld Jeugdzorg of naar speciale wijkteams doorverwijzen.

In de laatste drie maanden van 2018 lukte het zeven van de 26 regio’s om binnen vijf dagen met een beoordeling te komen en slechts vijf regio’s slaagde erin om 80 procent van de onderzoeken binnen de gestelde termijn van tien weken af te ronden.

Hierdoor zitten gezinnen lang in onzekerheid. Dat de doelen niet gehaald worden, komt volgens Veilig Thuis door een nieuwe meldcode en een nieuwe werkwijze die op 1 januari zijn ingegaan. De organisatie hoopt dan ook dat de problemen binnen een half jaar zijn opgelost.

Bron: nu.nl

Jeugdzorg en pleeggezinnen, herhaling of veiligheid?

Een slachtoffer van geweld en seksueel misbruik in de jeugdzorg klaagt de Nederlandse staat aan. De 68-jarige Jeannette de Geus verwijt de staat onrechtmatig handelen in de afwikkeling van haar verzoek om erkenning en compensatie.

Haar zaak wordt nauwlettend gevolgd door andere slachtoffers van geweld en misbruik in de jeugdzorg.

Meerdere slachtoffers overwegen ook naar de rechter te stappen, bleek gisteren op een bijeenkomst van lotgenoten met de commissie-De Winter over het vorige week gepresenteerde eindrapport naar misstanden in de jeugdzorg.

Jeugdzorg trad niet op

Jeannette de Geus uit Amsterdam werd als peuter uit huis geplaatst. Toen ze vier jaar oud was kwam ze terecht in een pleeggezin in de Achterhoek, waar ze jarenlang werd mishandeld en seksueel misbruikt. Ze meldde dat als tiener aan haar voogdes, maar actie van de toezichthoudende jeugdzorginstantie bleef uit. Pas nadat De Geus op 14-jarige leeftijd een zelfdodingspoging had gedaan, werd zij uit het pleeggezin weggehaald.

Bron: NOS 16-06-2019

Verkeerde aannames:

 

- Daders die jongens misbruiken zijn zelf homo.
- Vrouwen zijn inderdaad vaak slachtoffer van misbruik door mannen en kunnen dus geen dader zijn.
- Vrouwen doen het altijd om de mannelijke dader een plezier te doen, dus er bestaan geen cover-up aupair bureaus gerund door vrouwen die pedofielen wereld wijd aan kinderen helpen of pedo-websites gerund door vrouwen.
- Moeders zijn altijd zorgend en nooit kwetsend, mishandelend, misbruikend, omdat het niet in hun zorgende aard zit. Er bestaan daarom ook geen vrouwelijke criminelen en pedofielen.

Anoniem: Benieuwd naar je ervaring.