Home » Therapie » Regio-activiteit » Activiteit

8 #metoo vrouwen gezocht

Samen een aantal uren doorbrengen met elkaar voor steun en het zoeken naar oplossingen.

Reageren: eva@borderz.nl

Regio: Zuid-Holland

Reageren:

Doorbreek het zwijgen - Landelijke themadag Oog voor Ervaringsdeskundigheid 23 november 2018 Den Haag

Oog voor deskundigheid. De ervaring leert dat het helpt om eigen ervaringen te bespreken met lotgenoten, ervaringsdeskundigen en professionals. Wie als kind te maken heeft gehad met lichamelijke of geestelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik weet hoeveel invloed dit heeft op de rest van je leven. Het ontbreken van veiligheid, geborgenheid en liefde heeft plaats gemaakt voor een jarenlange zoektocht naar verwerking, erkenning en acceptatie. Het is noodzakelijk om ervaringen en ervaringskennis bespreekbaar te maken en beter te benutten. Dat draagt bij tot destigmatisering en het doorbreken van schaamte.