Home » Therapie » Regio-activiteit » Activiteit

Vol enthousiasme kunnen we je vertellen dat we zaterdag 23 februari een nieuwe lotgenotenbijeenkomst organiseren in Tiel van 10.00 - 16.00 uur.

 

Zoals voorgaande keren zal de dag weer geheel verzorgd en gratis zijn. Ook familieleden van lotgenoten, partner of hulpverlener zijn welkom. Mocht u dus iemand mee willen nemen dan kan dit.

 

Ook hebben we deze bijeenkomst een verrassende spreekster: Drs. A. van der Knaap, zij zal deze dag een lezing geven over hoe hersenen werken en wat de gevolgen zijn na een slechte jeugd met voldoende ruimte om hier samen over te praten en eventueel vragen te stellen of ervaring te delen. Haar lezing is aan de hand van diverse studies over wat slechte jeugdervaringen doet met de ontwikkeling van de mens en hoe hier verbetering in te brengen.

Aanmelden: geloofinons@gmail.com

Tel: 06-25330332

Dominique

8 #metoo vrouwen gezocht

Samen een aantal uren doorbrengen met elkaar voor steun en het zoeken naar oplossingen.

Reageren: eva@borderz.nl

Regio: Zuid-Holland

Reageren:

Doorbreek het zwijgen - Landelijke themadag Oog voor Ervaringsdeskundigheid 23 november 2018 Den Haag

Oog voor deskundigheid. De ervaring leert dat het helpt om eigen ervaringen te bespreken met lotgenoten, ervaringsdeskundigen en professionals. Wie als kind te maken heeft gehad met lichamelijke of geestelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik weet hoeveel invloed dit heeft op de rest van je leven. Het ontbreken van veiligheid, geborgenheid en liefde heeft plaats gemaakt voor een jarenlange zoektocht naar verwerking, erkenning en acceptatie. Het is noodzakelijk om ervaringen en ervaringskennis bespreekbaar te maken en beter te benutten. Dat draagt bij tot destigmatisering en het doorbreken van schaamte.