Home » Survey » Meldactie

Meldactie ‘Betere behandeling voor jeugdtrauma’s’

start 19 april 2017

Voor veel mensen met jeugdtrauma’s, waaronder psychische mishandeling, fysieke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik is het moeilijk om gespecialiseerde traumabehandeling te vinden. Vaak duurt dat vele jaren. Wij vinden dat onacceptabel en komen in actie! 

Wacht je te lang, krijg je geen gespecialiseerde traumabehandeling, of je word van het kastje naar de muur gestuurd? Niet moedeloos worden! Kom samen met vele anderen in actie. Je bent belangrijk! Je kunt een steentje bijdragen aan betere traumabehandeling. Voor jezelf en voor anderen. Vind jij ook dat er betere behandeling voor mensen met jeugdtrauma’s moet komen? Help dan mee!

 

Meld je ervaringen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zij zijn de toezichthouder op de kwaliteit en capaciteit van zorg bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Je kunt ook iemand anders vragen de melding te doen.

GGZ- behandelaren en verwijzers die tegen bovengenoemde problemen aanlopen kunnen ook een melding bij de NZa doen.

Bron: StrakXi

PERSBERICHT 29 april 2017

Geen zorg voor volwassenen met jeugdtrauma’s – start Meldactie
Er is heel wat mis in de traumabehandeling voor volwassenen met jeugdtrauma’s. STRAKX, Caleidoscoop en MIND starten op 29 april 2017 een Meldactie. Zij roepen mensen op om bij de toezichthouder in de zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), te melden als ze geen passende behandeling krijgen of lang moeten wachten. Melden kan via www.strakxisnu.nl. Initiatiefnemers starten deze Meldactie met als doel om goede traumabehandeling mogelijk te maken voor iedereen die dat nodig heeft en om lange wachtlijsten weg te werken.

Veel mensen die in hun jeugd te maken hebben gehad met ernstige en langdurige psychische mishandeling, fysieke mishandeling, verwaarlozing en/of seksueel misbruik kunnen maar niet bij zorgverleners in de GGZ terecht. Wachtlijsten voor gespecialiseerde traumabehandeling variëren van 1 tot 3 jaar en zoektochten naar passende behandeling van 10 tot 20 jaar zijn geen uitzondering.

Het lijkt alsof de GGZ hen niet wil kennen.

Wat gaat er mis?

Naast het lange wachten op gespecialiseerde traumabehandeling, worden zeer regelmatig onvolledige of verkeerde diagnoses gesteld, gevolgd door een aaneenschakeling van ineffectieve behandeltrajecten. Al in 2006 benoemde Zorgverzekeraars Nederland de gespecialiseerde traumabehandeling voor mensen met jeugdtrauma’s als een van de belangrijkste knelpunten in de GGZ. De Gezondheidsraad constateerde in 2011: “Deze ernstigste patiënten worden van het kastje naar de muur gestuurd en zelfs buiten de muren van GGZ-instellingen gehouden, omdat men de deskundigheid niet in huis heeft en de behandelingen kostbaar zijn.” In 2015 schreef het Kenniscentrum Vroegkinderlijke Traumatisering, CELEVT, met hoogleraren, behandelaren en slachtoffers een brandbrief aan de Tweede Kamer. Maar het oplossen van het probleem werd nauwelijks iets gedaan. Het lijkt alleen maar te verslechteren. Gespecialiseerde behandelmogelijkheden binnen GGZ-instellingen worden afgebouwd en zelfs gesloten.