Home » Survey

Ik bedank jullie voor de inzendingen (en moed) die toch wel ergens dagelijks binnenkomen. Zoals ik al vermoede beamen velen dat de kindermishandeling jaren - 12 - geduurd heeft. Ook het aantal mensen dat opgeeft suïcidegedachten of poging te hebben gedaan is alarmerend hoog. Ook het beeld van de klachten is divers en complexer dan omschreven in de symptomen van PTSS volgens DSM-5. Tevens blijkt dat je voorzichtig kan vaststellen dat er een verband is tussen hoe men de kwaliteit van zorg beoordeelt en of men de juiste behandeling krijgt en dus een diagnose die aansluit. Opvallend waren de negatieve waarderingen/ opmerkingen m.b.t. het probleem eetstoornissen. Tot slot blijf je inzendingen toesturen, hoe meer, des te betrouwbaarder.

Landelijke enquête:

Het wordt tijd dat we ons een beeld vormen van de omvang van de problemen en de kwaliteit van geboden hulp. Met andere woorden, waar lijden slachtoffers aan en hoe worden ze geholpen. Het meedoen aan dit onderzoek is volledig anoniem. Er wordt aan dit onderzoek geen persoonsgegevens verbonden. Hoe beter we weten hoe het met de gemiddelde slachtoffer gesteld is en hoe men de hulpverlening ervaart des te beter kan men hierop antwoorden en er beleid op vormen. Er is naar mijn weten nog geen grootschalig onderzoek naar klachten en ervaringen gedaan.

Waarom:

Vaak bezigt men de uitspraak "topje van de ijsberg", wat aangeeft deels dat velen zich onterecht schamen en niet met hun verhaal durven te komen. Maar ook hoe vinden ze hun weg naar goede hulp. De vraag is, hoe is het gesteld met hun die mishandeld en of misbruikt zijn in hun jeugd, waar lijden ze aan, hoe ervaren ze de hulp. Om een goed antwoord te geven op hun nood is het van belang dat we weten hoe het met hun gesteld is. Slechts als we weten hoe groot het probleem is en wat hun problemen zijn, dan pas kunnen een beter antwoord formuleren.

Wat gebeurd er mee:

Deze enquête zal een aantal maanden open staan en de definitieve uitslag wordt op deze site kenbaar gemaakt en wellicht aangeboden aan verantwoordelijken. Het is mijn bedoeling o.a. om te kijken hoe tevreden men is in het algemeen over de hulp, maar ook om te kijken welke klachten gelet op een diagnose op toeval berusten of een verband hebben. Nogmaals zonder koppeling van persoonsgegevens en dus anoniem.

Doe mee en wellicht help je zo ook anderen.

Bij sommige keuzes mag je meerdere aanvinken als dat zo voor je is.

Enquête