Home » Story » Boeken

Boeken:

Nieuw van lotgenoot

De wind van verandering

De wind van verandering  Naomi Devan (58 pagina's, €16,50) is te bestellen bij

www.boekscout.nl en verkrijgbaar in grotere boekwinkels.

ISBN 978-94-6389-343-5 / 9789463893435

Nieuw van lotgenoot

Op weg naar mezelf ‘Zijn’ is een gedichtenbundel. De gedichten worden ondersteund met schilder- en boetseerwerken en gaan o.a. over de worstelingen met PTSS, emetofobie (overgeefangst), depressies en een conversiestoornis als gevolg van de PTSS.

Het creatief uiting geven aan alles wat er ‘in me afspeelde’ heeft me geholpen meer zicht te krijgen op mijn eigen proces en laten zien waar ik verder kon. Ik hoop dat het boek lotgenoten steun en (h)erkenning zal geven.

ISBN: 978-94-6328-278-9
Uitgeverij Boekenbent

Boeken MD Bessel van der Kolk; kinderpsychiater

Op basis van ruim dertig jaar onderzoek en klinische ervaring in de voorhoede van zijn vakgebied, toont prof. dr. Bessel van der Kolk hoe de angst en het isolement in de kern van het trauma letterlijk veranderingen aanbrengen in [0]zowel de hersenen als het lichaam[0]. Hij verklaart waarom getraumatiseerde mensen steeds weer gekweld worden door onbegrijpelijke angst, gevoelloosheid en onbeheersbare woede, en hoe trauma hun vermogen om zich te concentreren, zich te herinneren, vertrouwensrelaties aan te gaan en zich thuis te voelen in hun eigen lijf negatief beïnvloedt. Doordat ze de controle over zichzelf hebben verloren en gefrustreerd zijn geraakt door eerdere vergeefse behandelingen, zijn ze vaak bang dat ze onherstelbaar zijn beschadigd.

EAN: 9789463160315 

Waardoor herleven mensen steeds weer de dingen die ze willen vergeten en welke behandelingen kunnen helpen om hun leven weer zin en vreugde te geven? In dit boek presenteert Dr. Bessel van der Kolk een nieuw model om traumatische stress effectief te bestrijden. Erover spreken of het behandelen met medicijnen leiden beide niet tot een bevredigend resultaat. Met verhalen uit zijn eigen praktijk en van specialisten over heel de wereld. The Body Keeps the Score werpt een nieuw licht op manieren om een trauma te overwinnen. Deze liggen verborgen in het regelen en het in balans brengen van lichaam en geest door middel van sporten, drama, yoga, mindfulness, meditatie en andere wegen naar het evenwicht.

EAN : 9780141978611

Neurofeedback, een soort hersentraining waarmee we de patronen van onze hersenen kunnen zien en veranderen, bestaat al meer dan 40 jaar met toepassingen die even breed zijn als de behandeling van epilepsie, migraine en chronische pijn tot prestatieverbetering in de sport. Tegenwoordig nemen vooraanstaande hersenonderzoekers en clinici, die geïnteresseerd zijn in wat het brein ons kan vertellen over geestelijke gezondheid en welzijn, ook aandacht. Inderdaad, het circuit van de hersenen - zijn frequenties en ritmische oscillaties - onthult veel over zijn rol in onze emotionele stabiliteit en veerkracht. Neurofeedback stelt clinici in staat hun cliënten te begeleiden bij het leren transformeren van hersengolfpatronen, waardoor een nieuw venster wordt geboden in hoe wij psychische aandoeningen bekijken en behandelen.

EAN: 9780393707861 

Boeken emeritus professor Onno van het Hart

Het belaagde zelf is opgebouwd uit drie delen. De theorie in deel 1 helpt zowel psychologen als patiënten om traumagerelateerde problematiek te herkennen en te begrijpen. Kern van de gedachtegang is dat trauma een dissociatie van de persoonlijkheid inhoudt. De in deel 2 beschreven handelingspsychologie maakt duidelijk welke disfunctionele mentale en gedragsmatige handelingen deze patiënten blijven uitvoeren en welke efficiëntere handelingen nodig zijn om hun traumatisering te boven te komen. Het op deze inzichten gebaseerde behandelingsmodel, beschreven in deel 3, vormt een beproefde leidraad voor therapeuten om hun patiënten zo veilig en effectief mogelijk op hun weg naar herstel te begeleiden.

ISBN 9789089532275

Omgaan met traumagerelateerde dissociatie is geschreven voor zowel mensen die worstelen met een complexe dissociatieve stoornis als voor hun therapeuten. Dit boek reikt praktische oplossingen aan voor mensen met een dissociatieve stoornis en de problemen die zich tijdens de eerste fase van hun behandeling voordoen. Het boek legt uit wat er onder dissociatieve en andere traumagerelateerde symptomen wordt verstaan en het helpt mensen om de dissociatieve delen van hun persoonlijkheid te begrijpen en om op een constructieve manier met deze delen samen te werken. Het boek introduceert essentiële begrippen en onderwerpen die van belang zijn voor herstel. Daarnaast biedt het praktische vaardigheden die helpen om beter met de opgaven van het dagelijkse leven om te gaan. Cliënten wordt aangeraden om dit boek alleen te gebruiken als zij in individuele therapie zijn of aan een gestructureerde vaardigheidstraining deelnemen die wordt geleid door therapeuten die in deze materie geschoold zijn. Op deze manier hebben zij het meeste profijt van dit boek en krijgen zij de juiste ondersteuning.

ISBN 9789026522642

Over de hele wereld hebben behandelaars van cliënten met dissociatieve klachten dezelfde vragen en worstelen ze met vergelijkbare uitdagingen. Dit boek bespreekt uitvoerig wat dissociatie is en hoe deze behandeld zou kunnen worden. Beschreven wordt waarop de nadruk gelegd kan worden bij het aanvangen van een complexe therapie, hoe cliënten geholpen kunnen worden om innerlijke en externe veiligheid te gaan ervaren, hoe de therapeut systemisch kan werken, hoe cliënten geholpen kunnen worden om traumatische herinneringen te integreren en wat te doen als de cliënt in woede ontsteekt, vermijdend gedrag vertoont of niet in staat is om de therapeut te vertrouwen.

EAN: 9789463160353 

The male survivor; the impact of sexual abuse

Auteur Matthew Parynik Mendel

isbn 0-8039-5441-7

isbn 0-8039-5442-5

Angstig door de nacht

Auteur Enoa Stitzinger

ISBN 978-90-489-0074-9

Stil in mij

Auteur Danielle Hermans, Esther Verhoef
ISBN10 940050425X

ISBN13 9789400504257 

The sexually abused male

Auteur Mic Hunter

ISBN-13: 978-0669215182

ISBN-10: 066921518X

Er zijn geen namen voor

Auteur: Jos van den Broek
Uitgever: Ambo Pagina's: 114 pagina's
ISBN: 978-90-263-1135-2

 

helaas moeilijk verkrijgbaar, misschien in de bibliotheek

Gat in je ziel

het erfgoed van een liefdeloze opvoeding – Phily Elst
(Uitgeverij Bohn, Stafleu en van Loghum, 2002 
ISBN 90 313 3978 4