Home » Medisch

Het wordt hoog tijd dat biochemici en neurowetenschappers eindelijk een verklaring geven van de werkelijke samenhang en dus oorzaak van de reden dat chronische stress, zoals (c)PTSS in de hersenen tot lichamelijke klachten en dus oorzaken leiden zoals pijn, fibromyalgie, diabetes en meer. Het zou een ware doorbraak zijn en opluchting voor velen.

"Het ligt zo voor de hand"

De HPA-as regelt de stressrespons van het lichaam. Bij stress en dus angst gaat het sympathisch zenuwstelsel in actie komen. De darmen stoppen met verteren en bij dieren zie je dan ook dat de ontlasting kwijt wordt geraakt als ze plotseling vluchten voor een roofdier. Er wordt insuline vrijgemaakt om de cellen meer energie te geven - de hersenen gebruiken in feite het meeste aan glucose - en vooral die van de spieren. Bij veelvuldige dagelijkse stress en dus insuline productie kan dit systeem na jaren uitgeput raken. Bij daling van suikerwaarden en de hersenen vinden suiker lekker - door genotscentra die neurotransmitter regelt - heeft men behoefte aan hoog calorische voedsel achteraf en dat 

is vaak suikerhoudend. Maar velen weten niet dat de hersenen ook zijn eigen insuline heeft. Dit extreem en veelvuldig schommelen van de suikerwaarden is veelal de oorzaak van diabetes en ook omdat we verleerd hebben van vet gebruik te maken als brandstof. Maar de samenleving veroorzaakt eerder het onderdrukken van de stressrespons, wat weer leidt tot onder andere cardiovasculaire ziekten en burnout. Het blijkt uit veteranen onderzoek dat de productie van cortisol in rust onder een baseline zit en dat bij stress de productie doorschiet in uitersten. Dit blijkt weer van invloed op de cognitie en leren, maar ook of een ervaring beleeft kan worden als geweest. .

Wat is epigenetica:

Epigenetica of wel hoe middels de fysiologie in en rondom cellen middels moleculen en dus epigenetische mechanismen bepaalde genexpressies kunnen uitzetten bepaald veel lichamelijke klachten behorende bij (complexe) PTSS wat eigenlijk een stress-stoornis is. Het is niet de stress maar door langdurige stress en daaruit volgende epigenetische mechanismen die deze ziekten verklaren. Immers Diabetes 2 en nog meer zieken die men vaak bij mensen constateert zijn in feite te verklaren vanuit epigenetica. Maar dat betekend ook deze uitgezette genexpressie en soms aanzetten respectievelijk ook weer aangezet of wel  uitgezet kan worden. We moeten alleen ontdekken hoe en welke stoffen dat kunnen of doen.Heel veel mensen en zelfs nog wetenschappers denken uitsluitend in genetische eigenschappen, maar de boodschap of het verhaal die hieruit vloeit is niet correct en nogal eenzijdig.

Het blijkt nu recentelijk dat epigenetische mechanismen via voeding en aminozuren duidelijk een functie hebben in de genetische expressie - dus op het functioneren van het DNA - van eigenschappen en dus gevoeligheid o.a. voor psychiatrische problematiek en daarmee dus weerbaarheid. Wat is precies epigenetica? Wel het is een mechanisme die bepaalde genetische expressies deels of geheel aan of uit kan zetten. Daarmee speelt dus met name fysiologische omstandigheden van cellen - in en om rond de cellen en dus weefsel - een grote rol. Vergelijk de genen met instrumenten van het orkest en epigenetica met hoe de instrumenten van het orkest worden bespeelt. Het is niet waar dat er een genetisch plan of blauwdruk klaar ligt voor de vorming van de hersenen, eerder is het zo slechts simpele instructies en vooral en uitsluitend epigenetische mechanismen de vorming van onze hersenen bepalen.

Zowel Lamarck als Darwin hebben gelijk, het is hoe het DNA als script kan veranderen.

Epigenetica

DNA of wel genen die veranderen door mutatie

Chronische verstoring HPA-as en dus chronische stress reden lichamelijke klachten

Chronische pijn en depressieve ziekte zijn variabel resistent tegen behandeling met huidige farmacologische therapieën. Pijn als reflex sensorische respons gaat gepaard met een snelle autonomische en vertraagde neuroendocriene respons gemedieerd door respectievelijk de sympathoadrenale en hypothalamo-hypofyse-bijnier (HPA) -as. Het emotionele aspect van de pijnrespons wordt gecodeerd door corticolimbische systemen (inclusief de HPA-as) om de relatie tussen pijn, geheugen en stemming in te kapselen. Deze zelfde systemen dragen bij aan de

symptomatologie van depressie, een vaak voorkomend symptoom van pijn. Omgekeerd kunnen veel chronische pijnpatiënten lijden aan depressieve aandoeningen, die zich als gevolg van chronische pijn lijken te ontwikkelen. Een vergelijking van de belangrijkste veranderingen in de HPA-functie na chronische stress bij dieren met klinische depressie bij mensen, onthult enkele opvallende gelijkenissen. In dit artikel wordt de rol van de HPA-as in de etiologie van chronische pijn en depressie besproken.

Bron: Springer L'nk

Belang van neurologisch onderzoek:

Alhoewel een meta-analyse van onderzoeken naar de omvang van hypocampale structuren duidelijk een significante vermindering aantoonde bij PTSS gebeurd neurologisch onderzoek amper of niet in de GGZ. Dat is ten meer verbazend aangezien met name veel psychiaters beweren dat het in de hersenen zit. Ook zijn de testmethoden voor geheugenonderzoek vaak niet meer dan een 15 woorden lijst, gebaseerd op impliciet en expliciet leren. Dus ook het ontwikkelen van subtests voor o.a.  motorisch geheugen en ook voor andere gebieden omdat deze evolutionair adaptief moeten leren. Het zal 

dan ook moeten gaan om te testen hoe deze integratie verloopt of is. Mensen met PTSS kunnen klinisch last hebben van onderpresteren bij klinisch neurologisch onderzoek tijdens afname van testen. met name door ervaren druk. Tot slot is zeker een IQ-test van belang om te bepalen in hoeverre een cliënt een inzichtgevende therapie aankan en hoe de communicatie het beste kan verlopen tussen cliënt en therapeut.

Wat je zelf kan doen: Ga naar je huisarts en vraag hem om bloedonderzoek naar niveau cortisol en glutamaat. Missschien ook glucose en HP1-A

Conditionerende immuun- en endocriene parameters bij de mens: een systematische review.

RESULTATEN:

De uiteindelijke selectie omvatte 16 studies. Over het algemeen geven die studies aan dat conditionering van immunosuppressie, conditionering van allergische responsen en conditionering van insuline en glycemische responsen mogelijk is. Met betrekking tot immunostimulantia, anti-allergische effecten en cortisolconditionering zijn de voorlopige resultaten veelbelovend, maar aanvullende studies zijn nodig.


Conclusies:

Deze systematische review toont klassieke conditionering van immuun- en endocriene responsen voor verschillende farmaceutische stoffen. De hier onderzochte studies geven aan dat het aantal acquisitie- en

evocatiesessies en kenmerken van de ongeconditioneerde en geconditioneerde stimuli, belangrijke bepalende factoren zijn voor de effectiviteit van farmacologische conditionering op immuun- en endocriene parameters. In de toekomst kunnen geconditioneerde farmacologische effecten klinisch worden gebruikt als aanvullende therapie bij verschillende patiëntenpopulaties.

Bron: PubMed

Epigenetische mechanismen waaronder DNA-methylering en histon-modificaties zijn kritisch betrokken bij immuunresponsen. Antigene stimulatie samen met een specifiek cytokine milieu drijft helper T-cel differentiatie in specifieke subsets met verschillende functionele capaciteiten. Dit proces vindt plaats door inductie van chromatine-remodeling en het veranderen van transcriptie-toegankelijkheid van belangrijke cytokinegenen, zoals IFN-y, IL-4 en IL-17. 

Deze epigenetische veranderingen worden per definitie over de gehele celverdeling overgedragen om selectief overleving van een cellijn te waarborgen. In het afgelopen decennium heeft een groeiend literatuurstuk de centrale rol voor epigenetische regulering in immuniteit mechanistisch onthuld. In deze review richten we ons op epigenetica in T-helpercel-differentiatie, regulerende T-celfunctie en IL-2-productie.