Home » Medisch

Epigenetica of wel hoe middels de fysiologie in en rondom cellen middels moleculen en dus epigenetische mechanismen bepaalde genexpressies kunnen uitzetten bepaald veel lichamelijke klachten behorende bij (complexe) PTSS wat eigenlijk een stress-stoornis is. Het is niet de stress maar door langdurige stress en daaruit volgende epigenetische mechanismen die deze ziekten verklaren. Immers Diabetes 2 en nog meer zieken die men vaak bij mensen constateert zijn in feite te verklaren vanuit epigenetica. Maar dat betekend ook deze uitgezette genexpressie en soms aanzetten respectievelijk ook weer aangezet of wel  uitgezet kan worden. We moeten alleen ontdekken hoe en welke stoffen dat kunnen of doen.

Wat is epigenetica:

Heel veel mensen en zelfs nog wetenschappers denken uitsluitend in genetische eigenschappen, maar de boodschap of het verhaal die hieruit vloeit is niet correct en nogal eenzijdig. Het blijkt nu recentelijk dat epigenetische mechanismen via voeding en aminozuren duidelijk een functie hebben in de genetische expressie - dus op het functioneren van het DNA - van eigenschappen en dus gevoeligheid o.a. voor psychiatrische problematiek en daarmee dus weerbaarheid. Wat is precies epigenetica? Wel het is een mechanisme die bepaalde genetische expressies deels of geheel aan of uit kan zetten. Daarmee speelt dus met name fysiologische omstandigheden van cellen - in en om rond de cellen en dus weefsel - een grote rol. Vergelijk de genen met instrumenten van het orkest en epigenetica met hoe de instrumenten van het orkest worden bespeelt.

Zowel Lamarck als Darwin hebben gelijk, het is hoe het DNA als script kan veranderen.

Epigenetica

DNA of wel genen die veranderen door mutatie

Belang van neurologisch onderzoek:

Alhoewel een meta-analyse van onderzoeken naar de omvang van hypocampale structuren duidelijk een significante vermindering aantoonde bij PTSS gebeurd neurologisch onderzoek amper of niet in de GGZ. Dat is ten meer verbazend aangezien met name veel psychiaters beweren dat het in de hersenen zit. Ook zijn de testmethoden voor geheugenonderzoek vaak niet meer dan een 15 woorden lijst, gebaseerd op impliciet en expliciet leren. Dus ook het ontwikkelen van subtests voor o.a.  motorisch geheugen en ook voor andere gebieden omdat deze evolutionair adaptief moeten leren. Het zal 

dan ook moeten gaan om te testen hoe deze integratie verloopt of is. Mensen met PTSS kunnen klinisch last hebben van onderpresteren bij klinisch neurologisch onderzoek tijdens afname van testen. met name door ervaren druk. Tot slot is zeker een IQ-test van belang om te bepalen in hoeverre een cliënt een inzichtgevende therapie aankan en hoe de communicatie het beste kan verlopen tussen cliënt en therapeut.

Wat je zelf kan doen: Ga naar je huisarts en vraag hem om bloedonderzoek naar niveau cortisol en glutamaat. Missschien ook glucose en HP1-A

Conditionerende immuun- en endocriene parameters bij de mens: een systematische review.

RESULTATEN:

De uiteindelijke selectie omvatte 16 studies. Over het algemeen geven die studies aan dat conditionering van immunosuppressie, conditionering van allergische responsen en conditionering van insuline en glycemische responsen mogelijk is. Met betrekking tot immunostimulantia, anti-allergische effecten en cortisolconditionering zijn de voorlopige resultaten veelbelovend, maar aanvullende studies zijn nodig.


Conclusies:

Deze systematische review toont klassieke conditionering van immuun- en endocriene responsen voor verschillende farmaceutische stoffen. De hier onderzochte studies geven aan dat het aantal acquisitie- en

evocatiesessies en kenmerken van de ongeconditioneerde en geconditioneerde stimuli, belangrijke bepalende factoren zijn voor de effectiviteit van farmacologische conditionering op immuun- en endocriene parameters. In de toekomst kunnen geconditioneerde farmacologische effecten klinisch worden gebruikt als aanvullende therapie bij verschillende patiëntenpopulaties.

Bron: PubMed

"Het ligt zo voor de hand"

De HPA-as regelt de stressrespons van het lichaam. Bij stress en dus angst gaat het sympathisch zenuwstelsel in actie komen. De darmen stoppen met verteren en bij dieren zie je dan ook dat de ontlasting kwijt wordt geraakt als ze plotseling vluchten voor een roofdier. Er wordt insuline vrijgemaakt om de cellen meer energie te geven - de hersenen gebruiken in feite het meeste aan glucose - en vooral die van de spieren. Bij veelvuldige dagelijkse stress en dus insuline productie kan dit systeem na jaren uitgeput raken. Bij daling van suikerwaarden en de hersenen vinden suiker lekker - door genotscentra die neurotransmitter regelt - heeft men behoefte aan hoog calorische voedsel achteraf en dat 

is vaak suikerhoudend. Maar velen weten niet dat de hersenen ook zijn eigen insuline heeft. Dit extreem en veelvuldig schommelen van de suikerwaarden is veelal de oorzaak van diabetes en ook omdat we verleerd hebben van vet gebruik te maken als brandstof. Maar de samenleving veroorzaakt eerder het onderdrukken van de stressrespons, wat weer leidt tot onder andere cardiovasculaire ziekten en burnout. Het blijkt uit veteranen onderzoek dat de productie van cortisol in rust onder een baseline zit en dat bij stress de productie doorschiet in uitersten. Dit blijkt weer van invloed op de cognitie en leren, maar ook of een ervaring beleeft kan worden als geweest. .

Epigenetische mechanismen waaronder DNA-methylering en histon-modificaties zijn kritisch betrokken bij immuunresponsen. Antigene stimulatie samen met een specifiek cytokine milieu drijft helper T-cel differentiatie in specifieke subsets met verschillende functionele capaciteiten. Dit proces vindt plaats door inductie van chromatine-remodeling en het veranderen van transcriptie-toegankelijkheid van belangrijke cytokinegenen, zoals IFN-y, IL-4 en IL-17. 

Deze epigenetische veranderingen worden per definitie over de gehele celverdeling overgedragen om selectief overleving van een cellijn te waarborgen. In het afgelopen decennium heeft een groeiend literatuurstuk de centrale rol voor epigenetische regulering in immuniteit mechanistisch onthuld. In deze review richten we ons op epigenetica in T-helpercel-differentiatie, regulerende T-celfunctie en IL-2-productie.

Auto-immuunsyteem en diabetes:

Type 2 diabetes zal waarschijnlijk zijn wortels hebben in een auto-immuunreactie diep in het lichaam, volgens onderzoekers van de Stanford University School of Medicine en de Universiteit van Toronto. De bevinding, in combinatie met een soortgelijke studie door dezelfde groep in 2009,

kent de stoornis in een geheel nieuwe, onverwachte categorie die de deur opent voor nieuwe potentiële therapieën.

Edgar Engleman

Bron: Stanford Medicine News center

Stress & diabetes:

Alsof een verlaagd immuunsysteem, ingekrompen hersenen en vroegtijdige veroudering niet genoeg waren, blijkt uit een nieuwe studie dat stress (dus ook PTSS) ander potentieel gezondheidseffect heeft: een hoger risico op diabetes voor mannen.
De studie, uitgevoerd door onderzoekers aan de Sahlgrenska Academie aan de Universiteit van Göteborg, liet een verband zien tussen het rapporteren van permanente stress - in tegenstelling tot het rapporteren van geen stress of alleen periodieke stress - en een verhoogd risico op diabetes.
Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Diabetic Medicine, omvatte ongeveer 7.000 mannen zonder diabetes, hartziekte of beroertegeschiedenis, die geboren zijn in Göteborg, Zweden. Onderzoekers bijgehouden of de mannen aan het ontwikkelen van diabetes, op basis van hun ziekenhuis- en overlijdingsnrecords.

Aan het begin van de studie meldde 15,5 procent van de mannen dat ze thuis of werk 'permanent stress' hadden, gebaseerd op hun reacties op een zespuntsschaal. Na 35 jaar vonden de onderzoekers dat degenen die permanente stress hebben gemeld 45 procent meer kans hebben op type 2 diabetes, in vergelijking met degenen die alleen periodieke stress of geen stress rapporteren.
En dit is zelfs nadat de onderzoekers rekening gehouden hebben met andere bekende diabetes risicofactoren, zoals hoge bloeddruk, leeftijd en lichaamsbewegingsniveau.
"Zelfopgenomen permanente stress is een belangrijke langetermijne voorspeller van gediagnosticeerde diabetes, onafhankelijk van de sociaaleconomische status, BMI en andere conventionele risicofactoren van type 2 diabetes", schreven de onderzoekers in de studie.

PTSS en diabetes

Uit studies blijkt dat personen met PTSS meer kans hebben om diabetes te ontwikkelen.  Het ongezonde gedrag dat vaak verband houdt met PTSS (bijvoorbeeld roken, middelengebruik, slechte eetgewoonten) kan een risicofactor zijn om diabetes te ontwikkelen. Daarnaast kan bij mensen met diabetes de stress en het ongezonde gedrag van  PTSS  een negatief effect hebben op de loop van een diabetes. Specifieke gezondheidsproblemen bij mensen met PTSS en diabetes.
Onderzoekers aan de Staatsuniversiteit van New York Upstate Medical University en het VA Medical Center in Syracuse, New York, onderzochten de specifieke gezondheidsproblemen onder mensen met zowel PTSS als diabetes. Zij identificeerden 14.795 militaire veteranen met diabetes en keek naar de vraag of de veteranen PTSD, depressie of andere psychiatrische diagnoses hadden of niet.
Deelnemers werden verdeeld in vier groepen: mensen met depressie en PTSS, mensen met

PTSS, maar geen depressie, mensen met depressie maar geen PTSS, mensen met andere psychiatrische diagnoses naast PTSS en depressie en mensen zonder psychiatrische diagnoses. Over deze verschillende groepen onderzochten zij verschillen op een aantal verschillende gezondheidsgerelateerde factoren, zoals glycemische controle, cholesterolgehalten (totaal cholesterol, LDL en HDL), triglyglyceriden, gewicht, body-mass-index (BMI).
De onderzoekers vonden dat in vergelijking met andere groepen, mensen met zowel PTSS als depressie:
*
Hadden een slechter totale  cholesterolgehalten en LDL
*
Hadden een hogere triglyglyceriden gehalte
* Wogen meer

*
Hadden een hoger BMI
Met betrekking tot glycemische controle hadden mensen met een depressie echter een slechtere glycemische controle dan bij mensen met PTSS of PTSS en depressie.

Bron: Verywell

Verband PTSS en fibromyalgie/ reumatoide arthritus

Na onderzoek van bijna 50.000 vrouwen hebben onderzoekers een verband gevonden tussen reumatoïde artritis en PTSS. Het is algemeen bekend dat posttraumatische stressstoornis (PTSS) kan leiden tot een aantal lichamelijke, mentale en emotionele problemen.  Nu hebben onderzoekers gevonden dat PTSS gekoppeld kan zijn aan of zelfs een aantal chronische aandoeningen.  Een studie van Harvard Medical School en de National Institutes of Health (NIH) ontdekte een definitieve toename van PTSD-symptomen bij vrouwelijke RA-patiënten.

De resultaten, gepubliceerd in het medisch tijdschrift Arthritis Care and Research, lieten een verband zien tussen de twee voorwaarden. Een significant aantal patiënten gediagnosticeerd met PTSS ontwikkelde later RA.  Dr. Yvonne C. Lee en collega's van Harvard Medical School in Boston studeerde 54.224 vrouwelijke verpleegkundigen van 1989 tot 2011. Deelnemers hebben een korte trauma vragenlijst ingevuld en werden gescreend op PTSS.

De deelnemers werden later geclassificeerd volgens zowel de blootstelling aan de trauma als hun aantal PTSS-symptomen. Op dat moment hadden 239 vrouwen in de studie ook RA. Uit de studie bleek dat vrouwen die vier of meer symptomen van PTSD hadden, ook een hoger risico hadden op het ontwikkelen van RA in vergelijking met degenen die geen of weinig blootstelling hadden aan enige vorm van trauma. Wat betekent het?

Het is onduidelijk waarom er een verband bestaat tussen RA en PTSS.

Volgens de auteurs van de meest recente studie over PTSS  en RA, zijn verder studies nodig om de rol van ander gedrag en klinische kenmerken, zoals alcoholgebruik en obesitas, te onderzoeken als potentiële medeoorzaken en / of bemiddelaars van de associatie tussen PTSD en Risico voor RA. "
Een studie in 2015 gericht op veteranen liet ook een verband zien tussen PTSS en RA.

De aanwezigheid van ten minste vier PTSS symptomen was geassocieerd met een 76 procent verhoogd risico op RA in vergelijking met mensen die geen geschiedenis of symptomen van trauma hadden. Lee, die ook bij deze studie betrokken was bij een onderzoeksgroep, stelde dat ontsteking een rol kan spelen, maar niemand weet het zeker.

"Ik heb jaren geleden gemerkt bij het werken met [militairen] veteranen dat mensen met ernstige chronische PTSS ook ontstekingsziekten hadden," schreef Joseph A. Boscarino, Ph.D., van de Geisinger Clinic in Pennsylvania, in een online kolom.

"Ze hebben vaak ziektes zoals reumatoïde artritis en psoriasis gehad en het was aan te nemen dat ze verband houden met een toename van het immuunrespons," merkte Boscarino op.

De fysiologie achter waarom PTSS is geassocieerd met een risico op het ontwikkelen van ziekten zoals RA bij verpleegkundigen en veteranen, is nog niet bekend. Deze ontdekking kan echter een potentieel onderdeel zijn van de complexe puzzel die de auto-immuniteit omringt.

Bron: Healthline