Home » Comorbide » Stemming

Uit GGZ-Nieuws

Ongeveer de helft van de patiënten met een post traumatische stress stoornis (PTSS) hebben ook depressieve klachten. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Case Western Reserve University.

 

Zowel bij mannen als vrouwen met PTSS komt depressie evenveel voor. Dit is opvallend omdat vrouwen over het algemeen vaker depressieve klachten vertonen. Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van 57 studies onder 6670 mensen met PTSS. Bij 52 procent van hen vonden onderzoekers ook depressieve klachten.

“Als patiënten niet goed onderzocht worden, is de kans groot dat een diagnose wordt gemist”, aldus hoofdonderzoeker Nina Rytwinski. “Ons onderzoek benadrukt het belang van routinematig onderzoeken naar de aanwezigheid van beide aandoeningen.” Rytwinski benadrukt dat vooral bij mannen hier meer aandacht voor moet zijn. “Hun depressieve klachten worden vaak afgedaan als onderdeel van de PTSS.”

Het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Traumatic Stress.

Bron: gezondheidsnet.nl 

Vaak hebben mensen met PTSS last van stemmingsschommelingen of een depressieve stemming. Daar kan samenhangen met een negatief zelfbeeld of een sombere verwachting van eigen mogelijkheden en de toekomst. Ook suicidegedachten die voortkomen vanuit een hopeloze beleving van de problemen en de ervaringen kan te maken hebben met een depressie. Vaak gaat een depressie samen met vermoeid voelen, vermindering van energie, geen plezier beleven aan activiteiten, verminderde eetlust, slaapproblemen of veel willen slapen. In de zwaardere vorm voortdurend aan de dood denken en dood willen. Vaak ervaren diegenen die er onder lijden een gevoel van isolement. Het is vaak voor degene niet uit te leggen, waarom men zich zo voelt en dus ook zo denkt. Zeker als een doodswens een rol speelt lijkt het erop alsof degene en zijn/haar omgeving twee parallele werelden zijn, die elkaar niet bereiken. Men schaamt zich vaak voor hun gevoel of gedachten.

Een depressie kan variëren van licht naar ernstig. Maar een echte depressie is eigenlijk een ziekte. Het voelt hopeloos en lijkt niet over te gaan, wat je ook doet of laat. Dat idee dat het een ziekte is kan degene helpen door te beseffen dat hij/ zij er niet schuldig aan is. Het is alsof je hele zijn door een donkere bril wordt gezien of beleeft.