Home » Comorbide » Stemming

Uit GGZ-Nieuws

Ongeveer de helft van de patiënten met een post traumatische stress stoornis (PTSS) hebben ook depressieve klachten. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Case Western Reserve University.

 

Zowel bij mannen als vrouwen met PTSS komt depressie evenveel voor. Dit is opvallend omdat vrouwen over het algemeen vaker depressieve klachten vertonen. Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van 57 studies onder 6670 mensen met PTSS. Bij 52 procent van hen vonden onderzoekers ook depressieve klachten.

“Als patiënten niet goed onderzocht worden, is de kans groot dat een diagnose wordt gemist”, aldus hoofdonderzoeker Nina Rytwinski. “Ons onderzoek benadrukt het belang van routinematig onderzoeken naar de aanwezigheid van beide aandoeningen.” Rytwinski benadrukt dat vooral bij mannen hier meer aandacht voor moet zijn. “Hun depressieve klachten worden vaak afgedaan als onderdeel van de PTSS.”

Het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Traumatic Stress.

Bron: gezondheidsnet.nl 

Vaak hebben mensen met PTSS last van stemmingsschommelingen of een depressieve stemming. Daar kan samenhangen met een negatief zelfbeeld of een sombere verwachting van eigen mogelijkheden en de toekomst. Ook suicidegedachten die voortkomen vanuit een hopeloze beleving van de problemen en de ervaringen kan te maken hebben met een depressie. Vaak gaat een depressie samen met vermoeid voelen, vermindering van energie, geen plezier beleven aan activiteiten, verminderde eetlust, slaapproblemen of veel willen slapen. In de zwaardere vorm voortdurend aan de dood denken en dood willen. Vaak ervaren diegenen die er onder lijden een gevoel van isolement en leegte. Het is vaak voor degene niet uit te leggen, waarom men zich zo voelt en dus ook zo denkt. Zeker als een doodswens een rol speelt lijkt het erop alsof degene en zijn/haar omgeving twee parallele werelden zijn, die elkaar niet bereiken. Men schaamt zich vaak voor hun gevoel of

gedachten. Een depressie kan variëren van licht naar ernstig. Maar een echte depressie is eigenlijk een ziekte. Het voelt hopeloos en lijkt niet over te gaan, wat je ook doet of laat. Dat idee dat het een ziekte is kan degene helpen door te beseffen dat hij/ zij er niet schuldig aan is. Het is alsof je hele zijn door een donkere bril wordt gezien of beleeft.

"De lichamelijke klachten depressie"

Er zijn mensen die hun stemmingstoornis ongemerkt uiten in lichamelijke klachten, bij veel artsen en specialisten de deur om zo maar eens plat lopen en dat de onderliggende depressie niet gezien of gemerkt wordt. Het kan goed zijn dat het lichaam allerlei chemische hormoonhuishouding veranderingen ondergaat die aan de grondslag liggen van deze depressie. Daarom is lichamelijk onderzoek als onderdeel ook belangrijk om dit

uit te sluiten. Pijn klachten kunnen ook verergeren door een mindset. Ook hier weer geld hoe is de gedachtegang en de interpretatie van zichzelf en situaties. Duid dit op een depressie? Een niet opgemerkte depressie zoals ook de cognitieve vorm kan onnodig het lijden verlengen en tot zinloze benadering leiden, wat weer de spiraal van depressie in stand houdt. 

"De onopgemerkte depressie"

Er is een vorm van depressie die helaas clinici  niet opmerken soms. Het uit zich in verandering van cognitie of wel het denken. Dat kan subtiel zijn en sommigen wuiven dit weg als een instelling, karaktertrek of kijk op het leven. Maar daaronder de reden is eigenlijk een depressie en onopgemerkt gevoelsleven die men vaak niet opmerkt. Het kan van alles zijn, verdriet wat gerationaliseerd wordt, woede, teleurstelling, eenzaam voelen en dus niet uiten. Het is eigenlijk een patroon van denken die steeds het zelfde zegt in een vorm "het is zinloos" en zelfverwijtende vormen kan aannemen. Dat kan insluipen langzamerhand en de innerlijke conclusie die men vaak trekt wordt vaak niet

opgemerkt of bewust gemerkt. Opmerkelijk is de interpretatie die deze mensen van situatie of gedrag van mensen hebben. Het is goed hier naar te vragen en de bijhorende gevoelens die het oproept serieus te nemen. Je er overheen zetten en dus weer wegwuiven heeft geen effect. Men moet de innerlijke conclusies en gedachten gang proberen boven water te halen en hoe men tot deze gedachtegang komt en dus tot deze interpretatie komt. Hoe verlopen deze patronen van denken en is daar een ondermijnende & depressieve neiging of negatieve selfblaiming attitude in te ontdekken.