Home » Blog » Xandra's blog

We leven om te veranderen'

Xandra: HBO Maatschappelijk Dienstverlening, maar niet werkzaam. Complexe PTSS vanaf mijn vroege pubertijd, die alle gebieden van mijn leven en persoonlijkheid aantastte. Pas op latere leeftijd kreeg ik de diagnose complexe PTSS. Daarom zeg ik: ‘ kom op voor jezelf, zoek goede hulp, denk vooral niet dat het aan jezelf ligt.’ PTSS is een diepe verwonding. Leer je eigen kwetsbaarheid te verzorgen en te accepteren, in het licht van je eigenwaarde. Eis je eigen ruimte weer op. Nu is het jouw tijd!

 

 

 

Kies voor jezelf!

 

 

‘Posttraumatische groei laat zich zien als een verdieping van de relatie met zichzelf, met anderen en met het leven op zich.’

 

Posttraumatische groei is niet het gevolg van het trauma an sich, maar van iemands worsteling in de nasleep van het trauma.

 

Tedeschi en andere psychologen hebben vijf punten vastgesteld waarop vooruitgang kan optreden.

 

-Sterkere persoonlijke kracht

-Diepere relaties met anderen

-Nieuwe kijk op het leven

-Nieuwe waardering van het leven

-Spiritualiteit

 

Misbruikslachtoffers staan vaak juist jarenlang, zelfs decennialang, stil in hun ontwikkeling. Pas als mensen de veiligheid voelen om te gaan praten én ze succesvolle hulp hebben gehad, plus een periode van rouw, ontstaat er ruimte voor andere dingen. Dan zie je vaak wel dat mensen opeens een groeispurt maken.

 

“Wat juist interessant is, is de dualiteit van het effect van trauma. Eerst heeft het een verwoestend effect en zorgt het er (tijdelijk) voor dat mensen niet meer van hun leven kunnen genieten. De paradox is dat trauma hierna twee dingen met de mens kan doen. Het heeft de kracht om iets compleet kapot te maken, maar het heeft ook het effect om iets te transformeren en iets op te rakelen,” schrijft trauma therapeut Peter Levine in zijn boek 

An Unspoken Voice. “Trauma is een gegeven in het leven en hoe het ons beïnvloedt hangt samen met hoe wij er mee omgaan. Het hoeft niet het einde van iets te zijn, maar kan juist leiden tot een nieuw begin.”

 

Daarmee wil ik niet de gevolgen van complexe PTSS bagataliseren, maar het feit dat posttraumatische groei bestaat kan hoop geven: belangrijk is dat de focus ook komt te liggen op iemands herstel en groei en niet alleen op iemands klachten. Deze focus geeft perspectief en kan helpen om uit te vinden waar je talent en kracht ligt, die zo vaak zijn ondergesneeuwd geraakt door alle klachten. Lotgenoten contact kan hier van essentieel belang zijn.

 

-Mensen kunnen ontdekken dat ze veel sterker zijn dan ze ooit gedacht hadden, waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt.

-Nieuwe mogelijkheden gaan zien in het leven, andere activiteiten ontwikkelen dan voorheen.

- Verhoogde empathie: als mensen in staat zijn hun eigen verwond zijn te relateren aan   verwondingen die ze bij anderen zien, kan dat leiden tot versterkte verbondenheid.

-Nieuwe waardering voor het leven zelf en alle kwetsbaarheid die daar bij hoort.

-Nieuwe waardering voor zichzelf en het zoeken naar zingeving.

 

Posttraumatische groei is een proces, dat mede gedragen wordt door waarden. Het vraagt om het onder ogen zien van de invloed van misbruik en geweld op de persoonlijke ontwikkeling. Er is aandacht nodig voor de woede die hieruit voortkomt. Deze kan zich in een constructieve of een destructieve richting ontwikkelen. Als iemand zijn leven onder ogen ziet, kan hij in plaats van strijden tegen, voor zichzelf gaan vechten. Als boosheid blijft overheersen, kan iemand verharden met alle gevoelens die daarbij kunnen horen: haat, wraak en de drang alles te vernietigen wat kwetsbaar is, ook zichzelf.

Een wezenlijke stap in het herstelproces is dus de bewuste keuze om te vechten voor een betere kwaliteit van leven, het doorbreken van de vicieuze cirkel van actie en reactie. Posttraumatische groei doormaken, is kunnen zien dat de toekomst nog steeds waardevol is, ondanks dat wat gebeurd is. Dat vergt dat je breder kijkt naar je eigen leven.

 

Kies voor jezelf!

 

Reageren: