Home » Blog » Xandra's blog

Xandra’s blog

‘We leven om te veranderen'

 

Herstel en empowerment

Met de komst van de meer eenduidige classificering in de DSM-V lijkt het gerechtvaardigd ook meer aandacht te besteden aan het herstel van de stoornis en de facetten die hierbij aan de orde zijn. In Nederland maakte men, net zoals in Amerika, onderscheid tussen de ‘grote’ en ‘kleine’ psychiatrie waarbij de kleine psychiatrie werd verbonden met tijdelijke stoornissen waaronder PTSS viel. Pas in de derde en vierde editie van de DSM werd PTSS als een te classificeren diagnose met chronisch karakter opgenomen.

 

In de geestelijke gezondheidszorg wordt steeds meer aandacht besteed aan herstelondersteunende zorg. Hoewel er bij stoornissen als schizofrenie en depressie al veel bekend is over het persoonlijke herstelproces, is dat nog niet helemaal het geval bij PTSS. Cliëntervaring in de psychiatrie is een steeds belangrijker wordend onderwerp geworden waarbij ervaringskennis centraal staat. Er ontstaat ruimte voor ervaring en herstel verhalen. Zonder deze ruimte is er geen plaats voor eigen initiatief en empowerment.

 

Het herstelproces is ingedeeld in vier fasen:

-Overweldiging door de aandoening;

-Worstelen met de aandoening

-Leven met de aandoening

-Leven voorbij de aandoening

 

Wat houdt herstel in?

Herstel is een persoonlijk, uniek proces van verandering in iemands waarden, doelen  houding en vaardigheden. Vaak wordt er in de hulpverlening gesproken over:

 

Empowerment is een bewustwordingsproces. Het gaat erom dat de mens probeert bij zijn eigen potentieel (kracht) te komen en die te activeren. Het is een manier van leven, hoopvol en zinvol met de beperkingen die psychische klachten met zich meebrengen. Je laat je leven niet langer door je klachten bepalen, zonder kwetsbaarheden en problemen te negeren. De regie over het leven wordt weer in eigen handen genomen.

 

Persoonlijk herstel benadrukt de eigen ervaring van de persoon en centraal hierbij is de betekenis die kan worden gegeven aan het verleden. Empowerment heeft vooral te maken met geloven in jezelf, hoop hebben op een andere toekomst en de kracht en moed hebben om je eigen beslissingen te durven, nemen.

 

Herstellen is niet hetzelfde als genezen. Genezing heeft een eindpunt, herstel op geestelijk vlak heeft geen eindpunt. De rest van je leven zal je rekening moeten houden met bepaalde aspecten, die je kwetsbaarheid met zich meebrengen. Het kan een manier van leven worden om jezelf optimaal te ondersteunen, om zo terugval of verergering van je klachten te voorkomen, of als ze zich voordoen te verzachten.  

 

 

Lotgenoten contact, kan een belangrijke bijdrage leveren bij herstel: ergens bij horen, herkenning en begrip vinden en het ontwikkelen en versterken van de eigenwaarde. Dat wat afgenomen is of verloren is gegaan, kan heling vinden bij gelijkgestemden. Er hoeft geen angst te zijn door het gevoel van uitsluiting of stigma, immers iedereen die in de groep zit, heeft veelal dezelfde ervaringen. Je verhaal kunnen delen zonder de angst om te worden afgewezen, kan zoveel betekenen op de weg naar herstel. De maatschappij kan hard zijn en daarom zetten we vaak ons masker op om te kunnen overleven, om in ieder geval de indruk te wekken dat we ‘erbij horen,’ maar dit krampachtig pleasen streeft zijn doel meestal voorbij. Het mooie door contact met lotgenoten is juist, dat het begrip en de erkenning die gegeven wordt a.h.w. een spiegel is voor onszelf: de pijn van de ander is onze eigen pijn. De compassie voor een ander wordt ook compassie voor onszelf. Met de tijd leren we trots te zijn op ons zelf, we worden van overlevers, overwinnaars en hechten niet zoveel waarde meer aan de oordelen van anderen en de maatschappij. Onze kwetsbaarheid is onze kracht geworden, we zijn authentiek en leven niet mee in de leugens van deze wereld.

 

De ervaringsdeskundige heeft hoop en optimisme te bieden:

Een lotgenoten groep werkt samen in het ontwikkelen van steun, kracht en hoop. Niemand is perfect, dat hoeft ook niet. Hier leren we weer onszelf te zijn, met onze pijn en littekens, om niet meer weg te kruipen maar trots te zijn op onze moed en doorzettingsvermogen!

 

 

Volbracht

 

Vind je eigen kracht

Je bent het waard

Er is niemand meer

die dit in de weg staat

 

Wees trots en vol moed

Wat je is aangedaan

is niet jouw schuld

Het is tijd, om je eigen weg te gaan

 

Het verleden is niet uit te vlakken

Kwetsbaar zijn betekent: leven

Er zijn voor jezelf en anderen

Je hebt zoveel te geven

 

Maak van je ervaringen

Je kracht

Je bent het waard

Je hebt het volbracht…..

 

 

Reageren: