Home » Blog » Global Warming

Nature can't adapt soon enough to changes we caused, even we as humans if we don't act. Only species like bacteria with quick genetical adaption can. The higher evolved won't.

 

"We got to change how we live and use resources, if we do we all benefit, but changes causes sacrifices at first glance but it will result in relieve. This will be the greatest challenge for human kind since our existence, far greater than the economic recovery of world war 2, but we can and must. I believe in it. I can tell you although you might feel disbelieve, overwhelmed, confused, helpless like opening Pandora's box and as a individual, therefor talk about it with others and you might experience that your thoughts and worries are not alone. I believe in civil initiatives, small, but collective, new ideas, governments should created platforms and support and led civilians and communities together create a new path"

Maar ik doe een nog dringender boodschap. Wetenschappers hebben het of wel over klimaatverandering, uitsterven van soorten, opwarming van de oceanen. Maar er dreigt nog een iets wat er kan gebeuren en dat is een financiële crisis erger dan 1929. Global warming gaat verder dan slechts klimaatverandering, het gaat samenlevingen op spanning zetten, grote verandering op maatschappelijk vlak, enorme vluchtelingen aantallen en ook de economie. Veel economen voorspellen aan de hand van een parameter dat we langzamerhand al aan het afglijden zijn. Getuige artikelen in NyT en andere bronnen van bekende economen. Een wereldwijde recessie komt, omdat het een terugkomend iets is en als het samenkomt met de al complexe problemen van global warming dan zal vooral de wil van rijke landen om de armere te helpen met vluchtelingen en exodus van mensen uit rivierendelta's en kustgebieden in Azie nog meer afnemen.

Wereldwijd moeten de VN en de wereldbank een plan maken voor regeringen en landen die geen geld en middelen hebben om snel de nodige veranderingen in te voeren. Zie het als een Marshell-plan voor de aarde en mensheid, de allergrootste operatie die we ons überhaupt kunnen voorstellen.

Waarom CO2 zorgt voor opwarming:

 

CO2 is een gas en het molekuul is vooral gevoelig voor warmte straling - lees infra-rood - , dat wil zeggen zodra infra-rood licht als een foton, het molekuul beschijnt gaan de buitenste electronen in een hogere baan, nemen daardoor eerst de energie op en dan vallen of valt het electon terug en straalt random weer infra-rood licht uit. Het principe is gebaseerd op quantum-mechanica en licht als een foton, een energie deeltje. CO2 absorbeert eerst de fotonen en straalt het dan later terug. Dit is verklaring waarom CO2 een warmte-schild is voor de aarde.

 

        Beste mensen politici en zelfs journalisten of wel media vertellen jullie niet de waarheid. De leugen die ze vertellen is dat we onder de twee graden kunnen blijven. In heel veel landen is de opwarming al meer dan 2 graden gemiddeld en op de polen ruim 7 graad. En dat we pas in 2100 de temperatuur met ruim 4 a 5 graden zal stijgen als we niets doen. Maar de waarheid is dat het erger is en sneller gebeurd dan u verteld wordt. Als je kijkt naar de uitstoot van methaan - zie boven - en hoe diverse evenwichten door opwarming elkaar versterken, dan hebben we niet een paar decennia nog. Maar in feite zitten we al in de gevaren zone.  Temperaturen in Nederland zal de komende decennia 45 graden en wellicht meer bereiken tijdens een hittegolf. In Iran, Irak, Turkey en nog meer zuidelijke en Oosterse landen zullen temperaturen van boven de 50 en wellicht 60 graden normaal worden. Kortom de verwachtingen van IPCC zijn veel te voorzichtig, omdat IPCC geen modellen heeft van effecten smeltende permafrost, smeltende N. & Z-pool en nog meer. De uitstoot van methaan is exponentieel en geen geleidelijke ontwikkeling. Deze laatste zijn eigenlijk een soort positieve feedback-loop die alles in versnelling brengt. Er gaan grote volksverhuizingen in de toekomst plaats vinden in de kustgebieden en als we nu al geen raad weten met vluchtelingen uit Marokko en Afrika hoe zal het dan gaan. Oprukkende Nationalistische partijen en meer interne maatschappelijke conflicten en problemen door verandering van voedselproductie en handel. Zal de VN en EU nog kunnen functioneren.  In heel veel landen zal watertekort ontstaan. Het spookbeeld dat alles gaat samen komen zie ik voor me. That's scares the hell out of me

 

         Gaan we zo door dan zal de oceaanstromingen op de wereld veranderen. Oceanen zorgen op de wereld voor distributie van warmte, mineralen en dus voedsel. Hierdoor hebben we in N-Europa een redelijk zachte winter. Maar de verwachting is  dat het warme water van de Atlantische oceaan niet verder zal gaan dan Noord-Amerika en dus de Noord-pool vanwege smelten en verdwijnen Noord-pool ijs niet meer bereikt. Kortom de temperaturen gedurende de zomers in de VS en Europa zullen stijgen, extreme tornado's/ orkanen en frequenter. Warmer oceaanwater zet uit en dus zullen kustgebieden in de VS meer overstromingen gaan krijgen en dat samen met heftiger orkanen tot zwaar weer en extreem wateroverlast. Ook zal er een snellere toename zijn van de zeewaterspiegel, door positieve feedback-loops. Als de trans-Atlantische stroom onder de UK en MIdden-Europa blijft dan zullen deze landen in de zomer tropische temperaturen - 40-45 graden krijgen en zeer koude winters. Met andere woorden ons zeeklimaat veranderd in een landklimaat. Nederland zal te kampen krijgen met meer verzilting, meer extremere droogte en hitte in de zomer en dalen van de grondwater spiegel. Ook de vispopulatie en plankton veranderd en dus de impact op vissers en handel. Deze zullen naar koudere wateren migreren, dus richting de polen. Deze verandering van de trans-Atlantische stroom zorgt er tevens voor dat luchtstromen op de evenaar meer naar de polen afbuigen. Over een aantal jaar is ons Delta-plan niet meer houdbaar, wanneer dat gaat gebeuren weet ik niet, maar het gaat gebeuren. Tot slot zullen de oceanen blauwer worden, omdat het fytoplankton afneemt en daardoor de productie van O2 afneemt en opname van CO2. Tevens weer een positieve invloed op de spiraal van opwarming. De zure en fytoplankton arme oceanen zullen te maken krijgen met sterfte vissen. Zuidelijke landen en hun vissers en mensen die van visvangst moeten leven zullen niet meer kunnen voorzien in hun voedsel. Het zijn de arme landen die het eerst te maken krijgen met honger, water- en voedseltekort alsmede zeespiegelstijging.

Als overlevende weet ik wat het is om slachtoffer te zijn, te zwijgen, ontkent, genegeerd te zijn, bewust doen of verbloemen alsof het wel meevalt en daarom sta ik vierkant met alle jongeren achter Youth4Climate. Deze neiging tot minimaliseren van de omvang is in feite ook wat gebeurd in de GGZ en hun beleid m.b.t. tot o.a. de wetenschap (Trimbosonderzoek 50%-70% van alle cliënten heeft een achtergrond van vaak chronische kindermishandeling) die zo lijkt het op het wel of niet bewust ontkennen van de ernst. We ontkennen door veelal gedragingen en problemen onder een stoornis te labelen die niet een verband legt tussen langdurig mishandeld en misbruikt te zijn.

Omdat zowel Climate Change als misbruik vaak niet voldoende aandacht heeft in de samenleving of bij GGZ instellingen schaar ik me achter Youth4Climate. .

Want niet alleen heeft de GGZ en dus ook het Ministerie te lang de problemen en gevolgen van langdurige kindermishandeling genegeerd en niet goed begrepen, maar nu ook de globale gevolgen van een paar eeuwen de gevolgen van fossiele brandstoffen. We weten in beide gevallen wat we moeten doen, dat begint met bewustwording en het zien van de gevolgen. In het geval van de gevolgen van kindermishandling miskennen we en onderdiagnosticeren we (complexe) PTSS en veelal ook dissociatieve stoornissen. Helaas hebben veel scholen en opleidingen kindermishandeling niet in hun studiekader staan. Het gebeurd wel enigszins, maar veel te weinig. Het heeft veel te maken en bijna in alle gevallen dat we geen brood zien in hulp, omdat we door onervarenheid intuïtief denken dat deze groep te beschadigd is en dus dat we geen positieve resultaten zullen hebben met therapie en dat geldt ook nog en met name voor hun met psychosen.

Wat we nu zien is hoe er wereldwijd branden ontstaan, El-nino toeneemt, fytoplankton afsterft, meer en meer overstromingen, meer tornados, meer extreem weer, meer overstromingen, meer droogte en het feit dat al meer dan 50% van de biodiversiteit aan het sterven is. De polen smelten in een rap tempo, de zeespiegel stijgt en evenwichten zoals stromingen, biologische, ecologische, en weer zijn in feite al uit balans en zo ontstaan allerlei negatief versterkende processen. 

Feit : We zijn al getuige van een proces van klimaatverandering die allerlei processen in gang zet - dus bijdraagt aan verergering - zoals smelten in rap tempo van noord-, zuidpoolijs, permafrost, snel opwarmende oceanen, wereldwijde bosbranden, dus verweven en verder destabiliserend en dus meer CO2 en methaan-exponentieelWat zijn de feedback-loops? Wel de oceanen worden warmer en water zet dan uit. Het kan dan minder zuurstof en CO2 bevatten. Hierdoor kunnen eencelligen minder zuurstof aanmaken, neemt de de CO2 buffer af, smelt er nog meer ijs. Kleine diertjes zoals krill verhuizen naar andere gebieden en dieren die daar van leven nemen nog meer af. Met andere woorden, de oceanen gaan minder zuurstof aanmaken en slaan minder CO2 op. Het smelten van ijs in de noordpool en zuidpool zal dan minder zonlicht terug stralen in de ruimte, de oceanen worden daardoor nog warmer. Plaatselijk zal meer water verdampen en het weer zal aan poolkappen veranderen, waardoor mediterrane luchtstromen veranderen. De VS, Zweden, Alaska, Siberië zuilen nog meer hetere droge zomers ervaren en strengere winters met veel regen.  Hierdoor drogen bossen wereldwijd uit, gaan branden, zorgen voor meer CO2 en ook het permafrost zal in een snel tempo gaan ontdooien.

Bron: Washington Post

Zoals de grafiek laat zien zal in 2040 de temperatuur met meer dan 2.0 graden Celsius zijn gestegen. Maar modellen houden geen rekening met smeltende poolkappen en permafrost > methaan/ CO2. Maar helaas moet ik zeggen dat we veel sneller boven de 2 graden opwarming gaan uitkomen. Sneller als uit deze grafiek blijkt en dat we al jaren in de gevarenzone en kantelpunt zitten ongemerkt.

Sadly enough we all want and hope to believe that both climate change and the effects of chronic child abuse can't be that bad. You see we have more severe winters, you see they must have a personality disorder, you see psychosis is a genetic course, you see the brain damage is, you see .....

Tot slot: Ook een andere bedreiging ligt op de loer en die van de gecombineerde invloed van chemicaliën en weekmakers in plastiek. Deze laatste met name heeft invloed op het mannelijk geslacht van dieren en ook mensen, beter gezegd baby's of foetussen. Nu bevatten niet alle plastiek weekmakers en het gebruik er van zou verboden moeten worden. UV-licht breekt plastiek langzaam af en dus ook in oceanen en deze kleine plastiek moleculen schijnen ook al in dieren en wellicht mensen voor te komen en we weten niet wat hun impact is

De boodschap is we kunnen er iets aan doen, pas als we beseffen hoe erg het is en dat geldt ook voor de gevolgen van langdurige kindermishandeling. We kunnen het, ook voor de generatie er na.

Verrassend genoeg zal de omschakeling ook veel andere banen creëren.

Hoe?

- Universiteiten moeten studenten economie kennis laten opdoen van ecologie en invloeden van hun productie op omgeving. Ook ethiek en een zekere verantwoordelijkheid speelt een rol. Productie mag niet uitsluitend BNP winst zijn voor aandeelhouders, maar ook bijdragen aan welzijn, gezondheid en een beter inkomen van de gewone man die veelal het BNP bepaald. Het vergt een andere kijk op productie en samenleving. Het is eigenlijk vrij simpel, we kunnen niet slechts het eindproduct zien als doel. Het is waar dat slechts een paar concerns of multinationals in in de wereld in feite de hele productie bepalen van wat wat geconsumeerd en of gekocht wordt.

- Scholen en opleidingen moeten milieu en leefomstandigheden doceren en kinderen/ studenten bewust maken

- We moeten ondernemers, aandeelhouders en wetenschappers enthousiast maken in formatie van een nieuwe Energie concern die alle wetenschap gebruikt in vormen van duurzame en dus winstgevende energie. Laten we het doen, welk land wil rijk worden? Shell, NAM en Exxon zijn en worden dinosauriërs (Deze zijn zoals je weet uitgestorven)

- In gebruik nemen van Thorium reactoren, een materiaal veel meer aanwezig dan Uranium en veiliger. (Tjernoyl had een verouderde en onveilige reactor) Dit omdat wind- en zonne-energie nooit helemaal in de behoefte zal kunnen voorzien. Bouw ze dan niet op plekken met gevoeligheid voor aardbevingen en dicht bij de zee, omdat het zeewater gaat stijgen.

- Het stabiliseren van het elektrisch net door meer accu's in steden met Gwatt vermogen om de wisselende opbrengst van windmolens, zonnecellen en belasting toekomstige elektrische voertuigen op te vangen.

- Voorlichting aan burgers over minder vlees, immers vlees is eigenlijk een zeer belastende wereldwijde industrievorm met uitstoot methaan en gebruik van kweken voer en veel akkerland & water. Daardoor krijgen we meer bio-diversiteit, boeren kunnen leren omschakelen naar andere vormen van eiwitproductie. Kleinschaliger wellicht en direct verkopen aan consument ipv Aholt. Een voorbeeld is al kweekvis.

- Nederland moet af van de monocultuur graslanden die als saaie biljard lakens in onze landschappen staan. Koeien vinden andere kruiden en planten ook voedzaam en is goed voor de stoffen die zo in het melk komen, maar ook voor insecten.

- Nederland zal innovatie moeten bevorderen van accu's, welke direct samenhangt met ontwikkeling en rendabeler worden van elektrische auto's. Een land die hierin voorop staat kan de auto-industrie beter sturen (geld verdienen), maar ook in andere toepassingen zoals elektronica. 

- Veel vermogen gebruikende apparaten minder populair maken en strengere controle. Dus HTS'ers en ingenieurs  moeten energiezuiniger leren ontwerpen van apparaten.

- Innovatie en toepassing op grote schaal van CO2 filters die al op kleine schaal in onder andere onderzeeërs wordt gebruikt

- Hoe bacteriën en planten middels oa chloroplasten CO2 omzetten tot cellulose, suikers etc. Het proces gaat middels fotonen en quantum-mechanische processen van oa superpositie en golven en daarbij als bijproduct O2. Hier moet men onderzoek naar doen en dus geld in steken. Dat kan tevens leiden tot verdere innovatie van oa zonnecellen

- Innovatie en toepassing van grapheen in accu's, vliegtuigen, auto's ipv metaal. Is lichter en vele malen sterker. Grapheen is eigenlijk geleidende koolstof die je kan gebruiken bij diverse filters en waterzuivering

We moeten ons meer een besef vormen van hoe langdurige kindermishandeling zijn impact vormt op de persoonlijkheid en hoe we dit kunnen begrijpen, zonder de gevoelens en ervaringen van vele slachtoffers te niet te doen. In principe zegt een term als borderline  alsook schizofrenie niets over hoe iemands leven als kind was en hoe zich dat vertaald naar psychosen en vaak een heel scala aan klachten. Is het om de psychiaters niet te doen beseffen van de impact en is ook om de samenleving gerust te stellen? We leven helaas nog in een tijdperk dat genen belangrijker als verklaring van veel psychische problemen of ziekten zijn dan de impact van sociale en maatschappelijke factoren. Het gaat en zal moeten gaan om het goed begrijpen van de oorzaken en hun impact. De vele onderzoeken wijzen op duidelijke neurologische gevolgen, maar hoeveel cliënten krijgen zo'n onderzoek?