Home » Blog » Global Warming

De natuur kan zich niet snel genoeg aanpassen aan veranderingen die we hebben veroorzaakt, zelfs wij als mensen als we niet handelen. Alleen soorten zoals bacteriën en bijvoorbeeld insecten met snelle aanpassing kunnen dat. De hoger ontwikkelde zal dat niet doen.

Misleidende CO2 neutraal beteid > jongens pomp nog meer Co2 in de atmosfeer

New York Times dec 2019:

Versnelde opwarming

Wetenschappers hebben slecht nieuws over ‘het allerlaatste ijs’ op de Noordpool

  • 13 november 2019

Het ijs dat naar verwachting het langste stand zou houden, blijkt twee keer sneller te smelten dan de rest van het Arctische ijs.

Bron: www.scientiast.nl

 

Wereldwijd moeten de VN en de wereldbank een plan maken voor regeringen en landen die geen geld en middelen hebben om snel de nodige veranderingen in te voeren. Wat deze bank moet bevorderen is armoede bestrijding in Aziatische, zuid-Amerikaanse landen, hoe boeren gedwongen worden oerwouden af te branden voor palmolieplantages en en voer - lees soja - voor onze dieren. Zie het als een Marshall-plan voor de aarde en mensheid, de allergrootste operatie die we ons überhaupt kunnen voorstellen. Armoede en corruptie dwingt lokale burgers dat gene te doen wat we afkeuren. Een groot deel van de oorzaken en oplossing ligt in het oplossen van armoede en betere initiatieven plaatselijk maar met name ook educatie en emancipatie van burgers en met name ook regulering van de oorzaken van overbevolking.

Even een woord aan de beleidsmakers of wel de politiek: we moeten het samen doen en mensen goed voorlichten, zodat men van de gevolgen is overtuigd en zelf laten nadenken hoe men de aanpassingen het beste wil. Met andere woorden mobiliseren en motiveren.

CO2 zorgt voor opwarming: een wetenschappelijke verklaring, gebaseerd op kwantum-mechanica

CO2 is een gas en het molecuul is vooral gevoelig voor warmte straling - lees infrarood - , dat wil zeggen zodra infrarood licht als een

foton, het molecuul beschijnt gaan de buitenste elektronen in een hogere baan, nemen daardoor eerst de energie op en valt het electon terug en straalt random weer infrarood licht en dus foton uit. Het principe is gebaseerd op kwantum-mechanica en licht als een foton, een energie deeltje. CO2 absorbeert eerst de fotonen en straalt het dan later terug. Dit is de verklaring waarom CO2 een warmte-schild is voor de aarde.

 

NASA: CO2 level

Bron: NASA; Global Climate Change

De boodschap is we kunnen er iets aan doen, pas als we beseffen hoe erg het is en dat geldt ook voor de gevolgen van langdurige kindermishandeling. We kunnen het, ook voor de generatie er na.

Verrassend genoeg zal de omschakeling ook veel andere banen creëren.

Geen reden voor debat, ontkenning en polarisatie

Ik stel me een wereld voor waarin veel auto's op fossiele brandstoffen zijn verdwenen. Dat lijkt misschien vreemd of raar, maar in feite is het geen rocketscience of zelfs sciencefiction, maar mogelijk en lonend zowel qua milieu, economie als gezondheid. Er zullen nieuwe banen komen. De wetenschap zal de batterijtechnologie en de autofabricage verbeteren en we zullen de voordelen zien van het weghalen verbrandingsmotoren op straten en wegen. We zullen profiteren van schonere lucht en geen vervuiling meer van ongezonde emissies, zoals NO, NO2, CO2, CO en stofdeeltjes. Zelfs climate change ontkenners zullen de voordelen en vooral de economische voordelen zien. Als we allemaal een toekomst zien met onafhankelijk zijn van olie en daarmee oorlog voeren over oliereserves. Ten tweede verbeteren we de gezondheid. Solar zal ook qua prestaties verbeteren. We kunnen solar-dakpannen ontwikkelen, solar-ramen, meer bomen en natuur in straten. We moeten onze behoefte aan palmolie veranderen, mode en voedselproductie heroverwegen. Er zijn oliën die beter zijn - thuis gekweekt - en gezonder. Ik zie het als een verandering die we allemaal moeten doormaken. Dan zien en voelen we de voordelen  - (trouwens de wetenschappelijke feiten kennen en dus oplossingen is niet hetzelfde als hysterisch zijn) - voor ons en de benodigde veranderingen zullen geleidelijk aan versnellen, het verbeteren van de wil om van degenen die bang zijn het oude los te laten.  We moeten erin geloven. De opbrengsten en voordelen van zonne-energie zullen die van aardolie voorbij streven  We zitten er allemaal samen in en we moeten geloven in de voordelen die het met zich meebrengt, de wetenschap zal nieuwe technologie doen ontstaan. Ten tweede moeten we iets doen aan plastic afval en afval van mode. Nieuw textiel met minder CO2-uitstoot. Hoewel ik misschien sceptisch lijk vanwege de krachten die de feiten ontkennen en de verandering die nodig zijn, kunnen en zullen we slagen. We moeten meer bomen planten en de natuur misschien meer waarderen als een plek om te ontspannen. Maar slechts sceptisch zijn is ook geen oplossing, maar ook niet naïef zijn. We moeten debatteren over een andere toekomst die in het vooruit schiet ligt. Goed geïnformeerd zijn, is één ding

 

Hoe?

- Universiteiten moeten studenten economie kennis laten opdoen van ecologie en invloeden van hun productie op omgeving. Ook ethiek en een zekere verantwoordelijkheid speelt een rol. Productie mag niet uitsluitend BNP winst zijn voor aandeelhouders, maar ook bijdragen aan welzijn, gezondheid en een beter inkomen van de gewone man die veelal het BNP bepaald. Het vergt een andere kijk op productie en samenleving. Het is eigenlijk vrij simpel, we kunnen niet slechts het eindproduct zien als doel. Het is waar dat slechts een paar concerns of multinationals in in de wereld in feite de hele productie bepalen van wat wat geconsumeerd en of gekocht wordt.

- Scholen en opleidingen moeten milieu en leefomstandigheden doceren en kinderen/ studenten bewust maken

- We moeten ondernemers, aandeelhouders en wetenschappers enthousiast maken in formatie van een nieuwe Energie concern die alle wetenschap gebruikt in vormen van duurzame en dus winstgevende energie. Laten we het doen, welk land wil rijk worden? Shell, NAM en Exxon zijn en worden dinosauriërs (Deze zijn zoals je weet uitgestorven)

- In gebruik nemen van Thorium reactoren, een materiaal veel meer aanwezig dan Uranium en veiliger. (Tjernoyl had een verouderde en onveilige reactor) Dit omdat wind- en zonne-energie nooit helemaal in de behoefte zal kunnen voorzien. Bouw ze dan niet op plekken met gevoeligheid voor aardbevingen en dicht bij de zee, omdat het zeewater gaat stijgen. Maar helaas zal dat niet gebeuren, omdat uraneum reactoren de grondstof leveren voor voor defensie en wel kernwapens. Daar zit een internationale machtige lobby achter.

- Het stabiliseren van het elektrisch net door meer accu's in steden met Gwatt vermogen om de wisselende opbrengst van windmolens, zonnecellen en belasting toekomstige elektrische voertuigen op te vangen.

- Voorlichting aan burgers over minder vlees, immers vlees is eigenlijk een zeer belastende wereldwijde industrievorm met uitstoot methaan en gebruik van kweken voer en veel akkerland & water. Daardoor krijgen we meer bio-diversiteit, boeren kunnen leren omschakelen naar andere vormen van eiwitproductie. Kleinschaliger wellicht en direct verkopen aan consument ipv Aholt. Een voorbeeld is al kweekvis.

- Nederland moet af van de monocultuur graslanden die als saaie biljard lakens in onze landschappen staan. Koeien vinden andere kruiden en planten ook voedzaam en is goed voor de stoffen die zo in het melk komen, maar ook voor insecten.

- Nederland zal innovatie moeten bevorderen van accu's, welke direct samenhangt met ontwikkeling en rendabeler worden van elektrische auto's. Een land die hierin voorop staat kan de auto-industrie beter sturen (geld verdienen), maar ook in andere toepassingen zoals elektronica. 

- Veel vermogen gebruikende apparaten minder populair maken en strengere controle. Dus HTS'ers en ingenieurs  moeten energiezuiniger leren ontwerpen van apparaten.

- Innovatie en toepassing op grote schaal van CO2 filters die al op kleine schaal in onder andere onderzeeërs wordt gebruikt

- Hoe bacteriën en planten middels oa chloroplasten CO2 omzetten tot cellulose, suikers etc. Het proces gaat middels fotonen en quantum-mechanische processen van oa superpositie en golven en daarbij als bijproduct O2. Hier moet men onderzoek naar doen en dus geld in steken. Dat kan tevens leiden tot verdere innovatie van oa zonnecellen

- Innovatie en toepassing van grapheen in accu's, vliegtuigen, auto's ipv metaal. Is lichter en vele malen sterker. Grapheen is eigenlijk geleidende koolstof die je kan gebruiken bij diverse filters, stealth-technologie en waterzuivering

We moeten ons meer een besef vormen van hoe langdurige kindermishandeling zijn impact vormt op de persoonlijkheid en hoe we dit kunnen begrijpen, zonder de gevoelens en ervaringen van vele slachtoffers te niet te doen. In principe zegt een term als borderline  alsook schizofrenie niets over hoe iemands leven als kind was en hoe zich dat vertaald naar psychosen en vaak een heel scala aan klachten. Is het om de psychiaters niet te doen beseffen van de impact en is ook om de samenleving gerust te stellen? We leven helaas nog in een tijdperk dat genen belangrijker als verklaring van veel psychische problemen of ziekten zijn dan de impact van sociale en maatschappelijke factoren. Het gaat en zal moeten gaan om het goed begrijpen van de oorzaken en hun impact. De vele onderzoeken wijzen op duidelijke neurologische gevolgen, maar hoeveel cliënten krijgen zo'n onderzoek?