Home » Blog » Global Warming

People mobilize:

"We got to change how we live and use resources, if we do we all benefit, but changes causes sacrifices at first glance but it will result in relieve. This will be the greatest challenge for human kind since our existence, far greater than the economic recovery of world war 2, but we can and must. I believe in it. I can tell you although you might feel disbelieve, overwhelmed, confused, helpless like opening Pandora's box and as a individual, therefor talk about it with others and you might experience that your thoughts and worries are not alone. I believe in civil initiatives, small, but collective, new ideas, governments should created platforms and support and led civilians and communities together create a new path"

Wereldwijd moeten de VN en de wereldbank een plan maken voor regeringen en landen die geen geld en middelen hebben om snel de nodige veranderingen in te voeren. Zie het als een Marshell-plan voor de aarde en mensheid, de allergrootste operatie die we ons überhaupt kunnen voorstellen.

"Overleven we 2100 als een soort...."

 

 

Als overlevende weet ik wat het is om slachtoffer te zijn, te zwijgen, ontkent, genegeerd te zijn, bewust doen of verbloemen alsof het wel meevalt en daarom sta ik vierkant met alle jongeren achter Youth4Climate. Deze neiging tot minimaliseren van de omvang is in feite ook wat gebeurd in de GGZ en hun beleid m.b.t. tot o.a. de wetenschap (Trimbosonderzoek 50%-70% van alle cliënten heeft een achtergrond van vaak chronische kindermishandeling) die zo lijkt het op het wel of niet bewust ontkennen van de ernst. We ontkennen door veelal gedragingen en problemen onder een stoornis te labelen die niet een verband legt tussen langdurig mishandeld en misbruikt te zijn.

Omdat zowel Climate Change als misbruik vaak niet voldoende aandacht heeft in de samenleving of bij GGZ instellingen schaar ik me achter Youth4Climate. .

Want niet alleen heeft de GGZ en dus ook het Ministerie te lang de problemen en gevolgen van langdurige kindermishandeling genegeerd en niet goed begrepen, maar nu ook de globale gevolgen van een paar eeuwen de gevolgen van fossiele brandstoffen. We weten in beide gevallen wat we moeten doen, dat begint met bewustwording en het zien van de gevolgen. In het geval van de gevolgen van kindermishandling miskennen we en onderdiagnosticeren we (complexe) PTSS en veelal ook dissociatieve stoornissen. Helaas hebben veel scholen en opleidingen kindermishandeling niet in hun studiekader staan. Het gebeurd wel enigszins, maar veel te weinig. Het heeft veel te maken en bijna in alle gevallen dat we brood zien in hulp, omdat we door onervarenheid intuïtief denken dat deze groep te beschadigd is en dus dat we geen positieve resultaten zullen hebben met therapie en dat geldt ook nog en met name voor hun met psychosen.

Wat we nu zien is hoe er wereldwijd branden ontstaan, El-nino toeneemt, meer en meer overstromingen, meer tornados, meer extreem weer, meer overstromingen, meer droogte en het feit dat al meer dan 50% van de biodiversiteit aan het sterven is. De polen smelten in een rap tempo, de zeespiegel stijgt en evenwichten zoals stromingen, biologische, ecologische, en weer zijn in feite al uit balans en zo ontstaan allerlei negatief versterkende processen. 

Feit : We zijn al getuige van een proces van klimaatverandering die allerlei processen in gang zet - dus bijdraagt aan verergering - zoals smelten in rap tempo van noord-, zuidpoolijs, permafrost, snel opwarmende oceanen, wereldwijde bosbranden, dus verweven en verder destabiliserend en dus meer CO2 en methaan-exponentieelWat zijn de feedback-loops? Wel de oceanen worden warmer en water zet dan uit. Het kan dan minder zuurstof en CO2 bevatten. Hierdoor kunnen eencelligen minder zuurstof aanmaken, neemt de de CO2 buffer af, smelt er nog meer ijs. Kleine diertjes zoals krill verhuizen naar andere gebieden en dieren die daar van leven nemen nog meer af. Met andere woorden, de oceanen gaan minder zuurstof aanmaken en slaan minder CO2 op. Het smelten van ijs in de noordpool en zuidpool zal dan minder zonlicht terug stralen in de ruimte, de oceanen worden daardoor nog warmer. Plaatselijk zal meer water verdampen en het weer zal aan poolkappen veranderen, waardoor mediterrane luchtstromen veranderen. De VS, Zweden, Alaska, Siberië zuilen nog meer hetere droge zomers ervaren en strengere winters met veel regen.  Hierdoor drogen bossen wereldwijd uit, gaan branden, zorgen voor meer CO2 en ook het permafrost zal in een snel tempo gaan ontdooien.

Bron: Washington Post

Zoals de grafiek laat zien zal in 2040 de temperatuur met meer dan 2.0 graden Celsius zijn gestegen. Maar modellen houden geen rekening met smeltende poolkappen en permafrost > methaan/ CO2. Maar helaas moet ik zeggen dat we veel sneller boven de 2 graden opwarming gaan uitkomen. Sneller als uit deze grafiek blijkt en dat we al jaren in de gevarenzone en kantelpunt zitten ongemerkt.

Sadly enough we all want and hope to believe that both climate change and the effects of chronic child abuse can't be that bad. You see we have more severe winters, you see they must have a personality disorder, you see psychosis is a genetic course, you see the brain damage is, you see .....

De boodschap is we kunnen er iets aan doen, pas als we beseffen hoe erg het is en dat geldt ook voor de gevolgen van langdurige kindermishandeling. We kunnen het, ook voor de generatie er na.

Verrassend genoeg zal de omschakeling ook veel andere banen creëren.

Hoe?

- Universiteiten moeten studenten economie kennis laten opdoen van ecologie en invloeden van hun productie op omgeving. Ook ethiek en een zekere verantwoordelijkheid speelt een rol. Productie mag niet uitsluitend BNP winst zijn voor aandeelhouders, maar ook bijdragen aan welzijn, gezondheid en een beter inkomen van de gewone man die veelal het BNP bepaald. Het vergt een andere kijk op productie en samenleving. Het is eigenlijk vrij simpel, we kunnen niet slechts het eindproduct zien als doel. Het is waar dat slechts een paar concerns of multinationals in in de wereld in feite de hele productie bepalen van wat wat geconsumeerd en of gekocht wordt.

- Scholen en opleidingen moeten milieu en leefomstandigheden doceren en kinderen/ studenten bewust maken

- We moeten ondernemers, aandeelhouders en wetenschappers enthousiast maken in formatie van een nieuwe Energie concern die alle wetenschap gebruikt in vormen van duurzame en dus winstgevende energie. Laten we het doen, welk land wil rijk worden? Shell, NAM en Exxon zijn en worden dinosauriërs (Deze zijn zoals je weet uitgestorven)

- In gebruik nemen van Thorium reactoren, een materiaal veel meer aanwezig dan Uranium en veiliger. (Tjernoyl had een verouderde en onveilige reactor) Dit omdat wind- en zonne-energie nooit helemaal in de behoefte zal kunnen voorzien. Bouw ze dan niet op plekken met gevoeligheid voor aardbevingen en dicht bij de zee, omdat het zeewater gaat stijgen.

- Het stabiliseren van het elektrisch net door meer accu's in steden met Gwatt vermogen om de wisselende opbrengst van windmolens, zonnecellen en belasting toekomstige elektrische voertuigen op te vangen.

- Voorlichting aan burgers over minder vlees, immers vlees is eigenlijk een zeer belastende wereldwijde industrievorm met uitstoot methaan en gebruik van kweken voer en veel akkerland & water. Daardoor krijgen we meer bio-diversiteit, boeren kunnen leren omschakelen naar andere vormen van eiwitproductie. Kleinschaliger wellicht en direct verkopen aan consument ipv Aholt. Een voorbeeld is al kweekvis.

- Nederland moet af van de monocultuur graslanden die als saaie biljard lakens in onze landschappen staan. Koeien vinden andere kruiden en planten ook voedzaam en is goed voor de stoffen die zo in het melk komen, maar ook voor insecten.

- Nederland zal innovatie moeten bevorderen van accu's, welke direct samenhangt met ontwikkeling en rendabeler worden van elektrische auto's. Een land die hierin voorop staat kan de auto-industrie beter sturen (geld verdienen), maar ook in andere toepassingen zoals elektronica. 

- Veel vermogen gebruikende apparaten minder populair maken en strengere controle. Dus HTS'ers en ingenieurs  moeten energiezuiniger leren ontwerpen van apparaten.

- Innovatie en toepassing op grote schaal van CO2 filters die al op kleine schaal in onder andere onderzeeërs wordt gebruikt

- Hoe bacteriën en planten middels oa chloroplasten CO2 omzetten tot cellulose, suikers etc. Het proces gaat middels fotonen en quantum-mechanische processen van oa superpositie en golven en daarbij als bijproduct O2. Hier moet men onderzoek naar doen en dus geld in steken. Dat kan tevens leiden tot verdere innovatie van oa zonnecellen

- Innovatie en toepassing van grapheen in accu's, vliegtuigen, auto's ipv metaal. Is lichter en vele malen sterker. Grapheen is eigenlijk geleidende koolstof die je kan gebruiken bij diverse filters en waterzuivering

We moeten ons meer een besef vormen van hoe langdurige kindermishandeling zijn impact vormt op de persoonlijkheid en hoe we dit kunnen begrijpen, zonder de gevoelens en ervaringen van vele slachtoffers te niet te doen. In principe zegt een term als borderline  alsook schizofrenie niets over hoe iemands leven als kind was en hoe zich dat vertaald naar psychosen en vaak een heel scala aan klachten. Is het om de psychiaters niet te doen beseffen van de impact en is ook om de samenleving gerust te stellen? We leven helaas nog in een tijdperk dat genen belangrijker als verklaring van veel psychische problemen of ziekten zijn dan de impact van sociale en maatschappelijke factoren. Het gaat en zal moeten gaan om het goed begrijpen van de oorzaken en hun impact. De vele onderzoeken wijzen op duidelijke neurologische gevolgen, maar hoeveel cliënten krijgen zo'n onderzoek?