Living with childhood trauma (complex) PTSD

Waarom klimaatverandering en het bewustzijn ervan vergelijkbare processen heeft met de gevolgen en dus behandelen van chronische kindermishandeling.

Vind je deze site belangrijk, zet het op sociale media en meld het anderen

"Voorlichting Complexe PTSS door ervaringsdeskundige"

Regio: Groningen, Drenthe en Friesland

"U wilt weten wat het is om met Complexe PTSS te leven en hoe je weg naar herstel er uit kan zien, maar ook wat zijn de signalen m.b.t. diagnose en hoe zou therapie er uit moeten zien".

"Hoe langdurige kindermishandeling mensen het gevoel, besef ontneemt verbonden te zijn met anderen en waardevol deelgenoot en als individu geliefd"

Tussen alle nare, pijnlijke en angstige herinneringen heb ik mezelf verloren zo lijkt het. Soms wil ik alleen vergeten, niet meer voelen die pijn en soms zak ik in mezelf, tranen en onuitgesproken pijn. Het voelt zo hopeloos, de dagen gaan soms aan me voorbij alsof de werkelijkheid van alle dag een deur naar het verleden is, met beelden, gevoelens, gedachten die afdwalen. Wie ben ik tussen alle ellende en verdriet wat ik soms niet durf of kan voelen. Wat voel ik eigenlijk, voel ik überhaupt en wie ben ik. Onzeker, tastende en maar doorgaan. Bang om mezelf te verliezen in de meren van verdriet en wanhoop die ik al jaren in me draag. Je wil schreeuwen en de stilte doorbreken, maar wie ben ik achter al dat verdriet, boosheid en maar moeten vechten en overleven. S'nachts in bed gaan de flarden van pijn aan beelden over mijn netvlies. Angst, onbeschrijfelijke pijn en in de steek gelaten zijn.

Preventie "niet meer wegkijken"

Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor preventie. Toch ook door onterechte gevallen, schrijnende gevallen die met dood als gevolg in het nieuws komen en doordat het kind lijkt te verdwijnen in de vele aangesloten instanties en hulpverleners kun je je twee dingen afvragen. Hoe goed is de kennis en het checken van kindermishandeling en wat gebeurd er met de info en het kind.

Geen bericht gehad na aanmelding FaceBook groep? Kijk eens in je spambox van je email-account waarmee je je aanmeld bij FaceBook.

Overweeg je een supportgroep op te zetten?

Download dan de draaiboek of zie:

Supportgroep PTSS
PDF – 146.2 KB 520 downloads

Zoek je hulp, wil je weten wat je klachten zijn. Download de vragenlijst, vul het in en geef het je hulpverlener of arts. Dat zal veel duidelijk maken en anderen inzicht geven in de gevolgen.

Vragenlijst
PDF – 623.7 KB 265 downloads

Actief in de regio? Zoek je bekendheid?

Voorlopige uitslag landelijke enquête:

Jullie waarderen de hulp met een 4,9

Nieuw:

Sinds kort zijn er geheime Facebookgroepen, dus niet zichtbaar op internet of via FaceBook. Probeer het eens, als je je onbegrepen & alleen voelt, veilig onder lotgenoten. Er zijn drie groepen; "Men's corner", "Women's corner" en "D.I.S / DESNOS corner"

"Deze vrouwengroep - meer dan 71 leden - voelt als een veilige plek waar ik mijn verhaal kwijt kan. Daar waar je in het dagelijks leven vaak tegen een muur van onbegrip oploopt, heeft iedereen hier zo zijn eigen verleden. Dat maakt dat er veel begrip is voor elkaar. En dat is erg fijn."

Marlies

Doe mee aan de landelijke digitale
enquête, voor een beter beeld en betere hulpverlening, is niet veel werk en is anoniem en helemaal digitaal. 

"Herken je dat? Vaak geprobeerd hulp te vinden, maar nooit echt gehoord, begrepen, alleen, in de steek gelaten".

Heb jij dat ook lichamelijke klachten?

Help mee voor betere hulp:

"Ben jij het ook zo moe, steeds maar weer vechten en geen hulp krijgen. Heb jij ook jaren gezocht naar een therapeut, niet begrepen en met een verkeerde diagnose?"

"Wordt jou ook verteld dat therapie niet kan of goed is voor je als je last hebt van psychosen en (complexe) PTSS?"

"Oh, ja om onderzoek te doen naar resultaten behandeling bij psychosen, doe mee aan de enquête."

Als je fundament pijn, vernedering, misbruik, mishandeling en schaamte is.

Dat je jeugd zo belangrijk is en helaas voor zeer velen niet zo geweest is en waarin je als kind verwaarloosd wordt, veelvuldig misbruikt, geslagen, vernederd, verraden, in de steek gelaten dat leidt tot allerlei problemen, die deels een gevolg zijn en deels te maken hebben met moeten overleven en vergeten. Dat je angstklachten hebt is emotioneel logisch, dat je somber en misschien depressief bent ook. Dat je geen verweer op een gegeven moment meer had tegen hoe je daders je zagen en vandaar uit je misbruikten of mishandelen en nu in je geest zitten is niet een karaktertrek. Soms kan de dader of daders zo in je zitten, dat ze soms stemmen in je worden. Als je zo vaak misbruikt, geslagen en vernederd en gestigmatiseerd bent, kan het kind in je alle hoop verliezen, de pijn diep begraven in je ziel. Sommigen fragmenteren om delen van zichzelf te gebruiken om toch ergens te kunnen overleven en hoop te houden. Soms vlucht je in gedachten op zoek naar veiligheid als kind wellicht al, je leert jezelf, je gevoelens te negeren, immers dat gebeurde toch ook

met jou. Als je kindertijd slechts overleven is, met stil verdriet, schaamte, nare ervaringen, dan sta je er alleen voor. Je loopt wellicht rond met ervaringen die je niet durft te vertellen, denkt wellicht dat je niet geloofd wordt. Hoe moet je al dat onrecht, niet geuit verdriet, verraad, wraak, negeren begrijpen en uitleggen. De daders zwijgen meestal, familie en bekenden die je zien als de aanstichter, de oorzaak van alles. Kindermishandeling leidt tot allerlei problemen en zelfs tot uiteindelijk psychosen. Hoe moet je dat behandelen? Het verdriet en de schaamte die je voelt het te uiten kan je alleen maken, verward, depressief. Maar velen willen slechts vertellen, een plek waar alles zijn, je hebt veerkracht, getuige alleen dat je deze website bekijkt. Hoe is alles zo gekomen met jou, wat is er allemaal gebeurd met je? Hoe heb je moeten overleven als kind. Wat heeft dat betekend voor je. Heb je gaten in je jeugdherinneringen, getuigen de familiefoto's van een valse leugen, maak je anderen naar de zin, geen zelfvertrouwen, angst voor contact?

Complexe PTSS; de symptomen:

Naast de gebruikelijke kenmerken van PTSS,  zoals flashbacks (emotioneel & beelden), concentratieproblemen, nachtmerries, schrikreacties, alert zijn, etc.

 

- problemen met de identiteit en zelfbeeld
- affect en emotie dysregulatie
- dissociatieve perioden van depersonalisatie en derealisatie of wel een diffuse identiteit
- somatische problemen, zoals buikpijn en spijsverteringsproblemen.
- beeldvorming en eigen maken van het geloofssysteem van de daders of wel daderindentificatie.
- sociale fobieën en paniekstoornis
- verlies van hoop, veerkracht vermindering en opzoeken van het noodlot, slachtofferrol,
   acting-out, revictimisering
- depressie en wisselende stemmingen
- relationele problemen en hechtingsproblemen
- suïcidegedachten
- chronisch wantrouwen

Het is van belang om onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld borderline en symptomen die meer bij complexe PTSS horen.

Opmerking: Velen kunnen ook last hebben door spanning en stress van hoofdpijn of ook migraine. Aangezien (complexe) PTSS fysiologisch een stressprobleem is kan het ook zijn invloed hebben op het immuunsysteem en reumatoïde klachten veroorzaken.

Complexe PTSS met psychosen:

Naast de kenmerken van complexe PTSS

 

- perioden van kortdurende dissociatieve psychosen met redelijk behoud van realiteitsbesef

- stemmen horen van de daders en herbeleving van de emotionele inhoud.

De hallucinaties zijn veelal minder bizar, zoals mensen met een schizo-stoornis kunnen hebben, bijvoorbeeld door een muur kunnen lopen. Vaak zijn de wanen of hallucinaties gebaseerd op inhouden van het misbruik of trauma.