Living with childhood trauma (complex) PTSD

        Deze website is gemaakt door een mannelijke slachtoffer van langdurige kindermishandeling. Zie story. Misbruik en of kindermishandeling is helaas nog steeds een taboe binnen de GGZ. Veel hulpverleners kennen de signalen niet van vroegkinderlijke traumatisering. Veel kinderen maken soms in meer of mindere mate tegenslagen mee en dus vormen van mishandeling. Kortom een jeugd is vaak niet zonder kleerscheuren. De gevolgen kunnen divers zijn, maar dissociëren is een van de meest kenmerkende factoren. Ook is recent bekend dat misbruik en of kindermishandeling kan leiden tot psychosen.

 

        Velen zo is ook helder geworden aan de lopende enquête op de site, hebben suïcidegedachten en het is bekend nu - mag worden verondersteld - dat de kans op een gelukte suïcide 2 x zo groot als bij mensen met een depressieve stoornis. Helaas en dat zegt met name ook Bessel van der Kolk zijn traumatische ervaringen iets wat nogal gemeden wordt in de psychiatrie. Velen met borderline en een traumatische ontwikkeling horen eigenlijk de diagnose Complexe PTSS te krijgen.

 

Rechter beslist in kort geding dat rapport misbruik Jehovah's getuigen openbaar moet zijn

"Het is goed mis met de preventie kinder-mishandeling; overheid heeft geen inzicht"

"Nergens gehoor vinden en soms met allerlei - smoezen? - redenen voor behandeling en goede hulp geweigerd?
Ligt het aan jou of gewoon er is domweg geen professionele hulp

"De hele dag aan het overleven; een lijst met diagnosen"

Hoe staat het met de kennis.....

De hulpverlening aan slachtoffers - velen vaak tientallen jaren getraumatiseerd - kenmerkt zich door versnippering door de vele stichtingen, verenigingen en lange wachtlijsten, jaren lang verkeerde diagnosen, daardoor verkeerde en zinloze behandelingen en gebrek aan deskundigen of helemaal niet in de regio. Kindermishandeling had en heeft nog geen prioriteit in opleidingen voor werkers. Ook zijn geen exacte cijfers bekend van het aantal dat lijdt aan complexe PTSS, DIS, DSNAO en is het opnemen van ervaringen in het patiëntendossier nog geen regel. We hebben dus te maken dat werkers niet eens bewust zijn van de problemen in de GGZ en hoe het gesteld is met de deskundigheid. Vroegkinderlijke mishandeling - onbehandeld of niet gezien - veranderd de immuunrespons voor lange tijd en zelfs voor het leven als gevolg van chronische biologische stress die zelfs onze DNA-expressie verandert en leidt tot hartaanvallen, ontstekingen, huidziekten, astma, artritis en veel andere ziekten en dus slechte aanpassing van de zich ontwikkelende kinderhersenen. Ten slotte moeten we erkennen hoe omstandigheden chronische stress veroorzaken en dus in plaats daarvan ziektes en zelfs veel klachten waarbij we

andere oorzaken zagen. Maar het goede is dat we nu de sociale oorzaken kennen, dat we die we kunnen veranderen en dus hoop kunnen geven aan degenen die aan onverklaarbare ziekten lijden. In tijden van toenemende oorlogsconflicten, terrorisme en dus trauma's doet Nederland er goed aan expertise te hebben. Kennis en dus ook kennis van de signalen van vroegkinderlijke traumatisering is erg belangrijk, als we denken aan diagnostiek, screening en kennis & gebruik van vragen/ checklijsten, behandeling en herkennen.

Het maakt wat uit als we een verleden van chronische traumatisering zien als bijvoorbeeld complexe PTSS of gewoon borderline - volgens B van der Kolk lijken ze qua gedrag erg op elkaar - en bij psychosen en het complexe van DIS gelijk stellen met een schizo-stoornis. Tot slot er bestaat voor u de mogelijkheid gedegen kennis op te doen. Zie onderstaande link. Kennis is nodig om te zien wanneer er van trauma of wel kindermishandeling sprake is en wanneer niet. Zoals bij een diagnose geldt kan je spreken van false-positive en false-negative in beide gevallen resp. zien we het niet en in het laatste menen we het te zien. beiden zijn schadelijk voor de cliënt en voor behandeling.

 

"Zeg....hoe zit nou, ga je het doen....

 

27 maart 2020 Utrecht

Congres Behandeling van Trauma

 

Tweede Trauma Informed Practice Conferentie CELEVT

Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling, de laatste ontwikkelingen en nieuwe perspectieven

Sprekers:

Prof. dr. Xavier Moonen, Dr. Lex Wijnroks, Drs. Jeanet Nieuwenhuis, Mw. Kim Bronsaer, Mw. Erna van Dijk, Dr. Liesbeth Mevissen, Drs. Barbara van Blanken, Dr. Mia Scheffers, drs. Kees Lemke. En Theatre Hotel Courage.

donderdag 23 april 2020

Aantal inzendingen: 189

Voorlopige uitslag digitale enquête

hulpverlening traumaproblematiek

 

tevredenheid: 4.9

Enkele andere websites over misbruik

Vind je dat jouw website, vereniging en of stichting hier ook moet staan en waarom vul dan het formulier in en je website wordt vermeld. Het zou fantastisch zijn als we samen meer kunnen doen, want alleen samen met een deskundige visie en gezamenlijk aanpak kunnen we meer en dat is helaas hard nodig.

Onderzoek Trimbos: 50% - 70% van alle cliënten in de psychiatrie heeft een achtergrond van chronische - lees tientallen jaren - traumatisering.

Nb; het Trimbos is een onderzoeksinstituut wat de regering of het Ministerie van Volksgezondheid informeert over psychische problematiek in de GGZ

"Voorlichting Complexe PTSS door ervaringsdeskundige"

 

Bent u gedesinteresseerd in wat leven met de gevolgen kan betekenen - onder andere eenzaamheid en soms onbegrip - en wat er moet veranderen en hoe we als omstanders kunnen helpen, dien dan een verzoek in voor een voorlichting door een ervaren cliënt.

 

"Helaas leven we nog te vaak in een samenleving waarin het hebben van een psychisch probleem een taboe is, waarvoor je je moet schamen. Maar door goede informatie en dus ontdoen van stigma's en betere kijk kunnen we veel verbeteren."

 

 

Veelbelovende resultaten behandeling PTSS met MDMA

Het eerste CPTSS-herstelboek

Nieuw:

NU: met een draaiboek voor CPTSS-supportgroep

Ben je zelf een lotgenoot en of in therapie en wil je graag "aan de gang" en dus je persoonlijke verwerking ondersteunen download dan het gratis ontwikkelde boekje  "Het verleden voorbij" als pdf voor je herstelproces. Het is samengesteld en geschreven door twee lotgenoten (man/ vrouw).

TIP:

Laat het uitprinten en inbinden bij een kopijzaak en dan heb je je eigen boekje

Let op het nummer achter het bestand geeft de versie weer, dus hoe hoger hoe recenter

Download het boekje:

gratis

Het Verleden Voorbij 2019 10
PDF – 3.7 MB 288 downloads

Je reactie en aanvulling op het boekje

Met enige trots en inzet tonen we je het boekje "Het verleden voorbij" met als gedachte dat het altijd beter kan, dus laat ons weten waarover we het ook moeten hebben, dan nemen we je suggestie mee. Hierdoor helpen we mensen.

 

Waarom klimaatverandering en het bewustzijn ervan vergelijkbare processen heeft met de gevolgen en dus behandelen van chronische kindermishandeling.

Complexe PTSS:

 

 

De gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering zijn wezenlijk anders dan de vorm van PTSS waaraan militairen, politieagenten en noodhulpdienst mensen aan kunnen lijden. Het is complexer dan slechts het aantal symptomen behorende bij PTSS

       Men - o.a. Bessel van der Kolk (kinderpsychiater) noemt het ontwikkelingsgerelateerde traumaproblematiek. Bessel stelt dat velen met borderline eigenlijk complexe PTSS hebben. Een korte samenvatting van de klachten zijn: dissociatieve problemen, nachtmerries, slaapproblemen, uitputting en aantasting van het immuunsysteem, vermoeidheid, emotionele en beeldende flashbacks, depressie, psychosen, suïcidegedachten, problemen met emotieregulatie en nog veel meer, naast vaak relationele problemen. Toch is de hele problematiek omgeven met vaak werkers die denken dat men deskundig is, alhoewel ze vaak in hun opleiding niet de signalen kennen en weten hoe je in diagnostiek de problemen moet beoordelen, naast het feit dat misbruik en verhalen vaak met angst en schaamte omhuld zijn.

Regel 1; therapie is beetje bij beetje

Therapie of een goede therapeut vinden, die weet hoe belangrijk vertrouwen en een dus idem band is is niet zo gauw gevonden. Het betekend dat de weg eruit ook stap voor stap gaat. Beetje bij beetje leer je zelf kennen en je werkelijke gevoelens en herinneringen accepteren. Heus het is niet erg als je soms even wil vergeten.

 

Regel 2: je bent als mens waardevol

Je waardevol voelen, met alles en nog wat en jezelf mogen en kunnen zijn is heel belangrijk. Voor de een betekend het geloof, Boeddha, reizen, vrijwilligerswerk, viir de ander iets doen voor anderen, voor de ander leuke en fijne mensen om zich heen, je hobby uitoefenen en deelgenoot voelen, voor de ander weer je hart en kennis volgen, je ontwikkelen en uitdragen. Je betekend iets en je voelt je niet alleen. Maar vooral dat je liefde en geborgenheid mag ervaren en dat het leven weer dromen mag zijn en uitkomen. Zolang je maar op weg bent.

Role-modelling en emotionele correctieve ervaring

Veel therapeuten met vaak een CGT-training geloven minder in het effect van dat de therapeut ook een role-model kan zijn, immers weten slachtoffers alles van seksualiteit - ik moet u helaas zeggen Nee - , de rol als man, partner en meer nog hoe interacties eigenlijk kunnen verlopen. Ik geloof dat rollen-spel en dus oefenen veel kan betekenen voor slachtoffers.

Het spel; als oefening en kind-niveau uiten.

Cliënten kunnen als onderdeel van therapie ook weer leren en oefenen door spelen, m.a.w. daar kan ook toneel-spelen of een rol uitdragen in spelvorm behoren. Het speelse en ongedwongen zijn leert de cliënt anders te oefenen met gevoelens en dus gedrag. Het vertalen van een gebeurtenis kan ook met poppenspel en daaruit uiten van gedachten, gevoelens en wat het wilde toen.

Deskundige hulp zoeken:

Deskundige hulp vinden is heel belangrijk. Het blijkt nu na jaren van toenemende kennis dat de volgende wijzen van behandeling effectief zijn. Het blijkt dat EMDR, cognitieve gedragstherapie, biofeedback,  schrijven, lotgenotencontact, haptonomie en vormen van ontspanning zoals Yoga, Mindfullness en Reiki helpen. Maar nog belangrijker is het om een deskundige hulpverlener te vinden in veel gevallen een psycholoog met ervaring en kennis van traumaproblematiek. Een goed voorbeeld zijn de medewerkers van een top-referente traumacentra

Download

Therapie
PDF – 416.1 KB 130 downloads

Lichamelijke klachten:

Langdurige kindermishandeling en onbehandeld met de gevolgen leven leidt tot vermindering van afweer en dus aantasting van het immuunsysteem met als gevolg allerlei somatische klachten, zoals artritis, reuma, migraine, diabetes en ontstekingen. Ontspanningsoefeningen zoals Reiki, Yoga en Mindfullness kan hierin veel verbetering geven.

Vragenlijst:

Ik heb zelf een lijst met klachten samengesteld, waar je aan kan lijden op een rijtje gezet, die je kan downloaden en aanvinken. Geef deze ingevulde klachtenlijst aan je behandelaar. Zelf helpt het ook door een overzicht te krijgen. Nogmaals de lijst is geen vervanging van een goede diagnose gedaan door geregistreerde B.I.G. psycholoog c.q. behandelaar.

Download

Vragenlijst
PDF – 644.6 KB 163 downloads

Gezonde voeding:

Velen gebruiken door stress - het oplossen van lichamelijke onrust / spanning - vaak een alcoholisch drankje, maar dit kan uitmonden in een verslaving, maar ook het eten van ongezond eten met veel vet en veel zout. Goed voor jezelf zorgen betekend ook gezonder eten.

Zelfstigmatisering: "Ik ben anders dan anderen"

Leven met traumatische herinneringen of een jeugd met vormen van kindermishandeling kan je het idee geven dat je anders dan anderen bent. Maar het zijn in feite deze ervaringen die dit doen.

In gesprek met een lotgenoot:

Wil je je verhaal kwijt, bel dan gerust met de hulplijn. Je praat dan met een mannelijke ervaringsdeskundige

Support:

Velen beamen dat leven met (Complexe) PTSS betekend dat je je eenzaam voelt en onbegrepen door omstanders en organisaties c.q. instanties. Daarom is het me vorig jaar gelukt door contacten een supportgroep tot stand te brengen. Het is jammer dan hulpverleners en ervaringswerkers hier niet meer op in gaan en mogelijk te maken. Support kan veel betekenen, zoals aan een half woord genoeg hebben.

Blogs:

We leven om te veranderen'

 

Xandra: HBO Maatschappelijk Dienstverlening, maar niet werkzaam. Complexe PTSS vanaf mijn vroege pubertijd, die alle gebieden van mijn leven en persoonlijkheid aantastte. Pas op latere leeftijd kreeg ik de diagnose complexe PTSS. Daarom zeg ik: ‘ kom op voor jezelf, zoek goede hulp, denk vooral niet dat het aan jezelf ligt.’ PTSS is een diepe verwonding. Leer je eigen kwetsbaarheid te verzorgen en te accepteren, in het licht van je eigenwaarde. Eis je eigen ruimte weer op. Nu is het jouw tijd!

 

 

Welkom bij mijn blog “jungle in mijn hoofd

 

Graag zou ik me eerst even willen voorstellen aan jullie. Mijn naam is Alida en ben 48 jaar oud en woon in het hoge noorden

 

We all know what the world needs and those who are chained in fear. Some don't have the light in sight to see and are astray.

We all have the wisdom to cure ourselves, but most of all to feel the permission to cry and heal and not be abandoned.

 

Al een paar jaar zijn er "Geheime" FaceBook groepen. Deze zijn niet zichtbaar op internet en ook wat gepost wordt blijft in de groep. Het is gratis, wel moet je een FaceBook-account hebben. Probeer het eens.

Let op: alle aanmeldingen tussen Kerst en 1 januari 2020 worden pas na 1 januari verwerkt.

 

Al 81 leden.

"Deze vrouwengroep voelt als een veilige plek waar ik mijn verhaal kwijt kan. Daar waar je in het dagelijks leven vaak tegen een muur van onbegrip oploopt, heeft iedereen hier zo zijn eigen verleden. Dat maakt dat er veel begrip is voor elkaar. En dat is erg fijn."

Marlies.